Fraud Blocker Salarisverhogingen in Nederland - Parakar

Salarisverhogingen in Nederland

In veel landen is het gebruikelijk om een salarisverhoging die in een bepaalde maand zou moeten ingaan, eenvoudig in de daaropvolgende maand te verwerken. Helaas geldt dit niet in Nederland. In Nederland wordt elke salarismaand formeel afgesloten door accountants. Maar wat houdt deze afsluiting in?

Beantwoorde vragen in deze blog

  • Loonmaandafsluiting in Nederland: Welke invloed heeft de formele afsluiting van elke loonmaand in Nederland op de verwerking van salarisverhogingen, en welke overheidsverzekeringen zijn hierbij betrokken?
  • Berekening en afdracht van premies: Wat is het belang van het berekenen en afdragen van premies voor sociale verzekeringen en werkgeversverzekeringen, en waarom is het tijdsbestek van twee weken na het einde van de maand cruciaal voor een nauwkeurige verwerking?
  • Onmogelijkheid om salarisverhoging in de volgende maand toe te voegen: Waarom wordt het in Nederland als ongepast en mogelijk problematisch beschouwd om een salarisverhoging in de direct daaropvolgende maand toe te voegen?
  • Nadelen van het oplossen met bonussen: Hoe verhouden bonussen zich in Nederland qua belastingheffing tot reguliere salarissen, en welke nadelen kunnen werknemers ondervinden bij het oplossen van gemiste salarisverhogingen door middel van bonussen?
  • Berekening van premies op basis van het basissalaris: Hoe berusten verschillende premies, zoals vakantiegeld, pensioenpremies en Werkloosheidswet (WW), op het basissalaris, en welke gevolgen heeft dit voor werknemers wanneer salarisverhogingen buiten beschouwing worden gelaten?

Loonlijst maandafsluiting in Nederland

In Nederland zijn er verschillende verzekeringen geregeld via de overheid, bekend als sociale verzekeringen en werkgeversverzekeringen. De premies voor deze verzekeringen worden berekend op basis van het salaris, inclusief vakantiegeld. Ze worden voor elke werknemer berekend en maandelijks afgedragen aan de Sociale Verzekeringsbank. Deze premies worden tot twee weken na afloop van de maand berekend en afgedragen.

Hierdoor kunnen eventuele wijzigingen op het laatste moment worden meegenomen en hebben bedrijven de tijd om de bedragen nauwkeurig te berekenen, in plaats van overhaast te werk te gaan.

Vanwege de maandelijkse rapportage en berekening van deze bijdragen in Nederland, is het niet mogelijk om een salarisverhoging in de volgende maand toe te voegen. Dit zou gezien worden als een poging om sociale kosten te ontduiken, met mogelijke gevolgen.

Het nadeel van oplossen met bonussen

Het oplossen van een gemiste salarisverhoging door middel van een bonus heeft verschillende nadelen voor de werknemer. Ten eerste worden bonussen in Nederland zwaarder belast dan gewone salarissen, omdat ze als extra inkomen worden beschouwd. Hierdoor wordt het nettoverschil dat de werknemer had moeten ontvangen niet onmiddellijk gecompenseerd.

Daarnaast worden, zoals eerder vermeld, verschillende premies berekend op basis van het basissalaris. Vakantiegeld wordt bijvoorbeeld berekend over het basissalaris, en pensioenbijdragen zijn ook gebaseerd op het basissalaris plus vakantiegeld. Een andere belangrijke overweging is de Werkloosheidswet (WW), die berekend wordt op basis van het laatst ontvangen basissalaris. Als er geen rekening wordt gehouden met een salarisverhoging, kan de werknemer nadelen ondervinden wat betreft zijn werkloosheidsuitkering.

Dit zijn twee belangrijke redenen waarom het doorvoeren van een salarisverhoging in de volgende maand als correctie niet mogelijk is in Nederland. Een salarisverhoging moet altijd minstens een maand van tevoren worden aangekondigd, zodat er voldoende tijd is om de benodigde documentatie in te vullen en de juiste premies te berekenen.

Het Nederlandse systeem waarbij loonmaanden formeel worden afgesloten en sociale lasten en verzekeringspremies maandelijks worden berekend en afgedragen, zorgt voor een zorgvuldige en gecontroleerde verwerking van salarissen.

Parakar – Uw lokale arbeidsbegeleider

Door deze overwegingen is het voor zowel werkgevers als werknemers belangrijk om proactief te communiceren en salarisaanpassingen van tevoren te plannen. Op die manier kunnen mogelijke problemen of misverstanden worden voorkomen en kunnen beide partijen samenwerken om een eerlijke en tijdige compensatie te garanderen.

Laten we streven naar transparante en open communicatie over salarisverhogingen, zodat er een harmonieuze werkomgeving ontstaat waarin werknemers zich gewaardeerd en eerlijk gecompenseerd voelen. Samen kunnen we bouwen aan een sterkere en meer welvarende toekomst.

Neem als werkgever of werknemer het initiatief om salarisaanpassingen ruim van tevoren te bespreken en te plannen. Op die manier kunnen we zorgen voor een soepel en transparant proces waar alle betrokkenen baat bij hebben.

Bij Parakar geloven we in de kracht van samenwerking en het bieden van uitzonderlijke HR-ondersteuning. Het kan soms een uitdaging zijn om de details van salarisaanpassingen en salarisprocessen in Nederland te doorgronden. Ons team van Nederlandse HR-consultants is er echter altijd om u te helpen en deskundig advies te geven.

Our network

Your ideal
global partner

For our talent, being able to be globally mobile and to work for any employer from anywhere around the globe is key.

Image

Working remote in Poland, thanks!

Image

Thanks for helping me out in France!

You’re welcome, we’re Parakar

Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254