Fraud Blocker Non-Residentiële Payroll (NRP) in Nederland - Parakar

Non-Residentiële Payroll (NRP) in Nederland

Niet-residentiële Payroll (NRP) is een slimme oplossing voor bedrijven die hun teams en personeelsbestand in Nederland willen uitbreiden zonder toewijding aan een permanente vestiging of het oprichten van een nieuwe rechtspersoon.

Bij Parakar zijn we ons bewust van de complexiteit die gepaard gaat met het uitbreiden van uw bedrijf naar een nieuw land, met name het navigeren door ingewikkelde lokale en wereldwijde payroll-regelgeving. Het oprichten van een nieuwe rechtspersoon in Nederland is niet altijd de meest geschikte oplossing, gezien de uitbreidingsstrategie van het bedrijf en de financiële beperkingen. Bovendien is het gebruikelijke EOR-model (Employer of Record) niet altijd perfect afgestemd op de specifieke behoeften van het bedrijf en zijn werknemers. NRP komt daarom naar voren als een strategisch alternatief voor zowel EOR als de traditionele opzet van een entiteit en biedt een aanpak op maat om aan specifieke behoeften te voldoen.

Het biedt een unieke mogelijkheid voor buitenlandse werkgevers zonder een in-country entiteit om “payroll-only” registraties te doen bij de lokale belasting- en socialezekerheidsinstanties. Dit stelt hen in staat om een lokale payroll te beheren zonder registratie bij de Nederlandse Kamer van Koophandel en zonder de vereiste om vennootschapsbelasting in Nederland te betalen. Bovendien geven werknemers in bepaalde gevallen de voorkeur aan een rechtstreeks dienstverband met de uiteindelijke werkgever boven een dienstverband via een payrollbedrijf.

Beantwoorde vragen in deze blog

 • Uitdagingen bij internationale expansie: Welke invloed hebben financiële beperkingen op de beslissing om een nieuwe rechtspersoon op te richten?
 • Niet-Residentiële Payroll (NRP) als strategisch alternatief: Op welke manieren biedt NRP een aanpak op maat om aan specifieke behoeften te voldoen?
 • Proces en voordelen van Niet-Residentiële Payroll: Wat is het concept van “payroll-only” registraties bij lokale overheden?
 • Voordelen van Niet-Residentiële Payroll: Beperkingen van Niet-Residentiële Loonlijst: Hoe gaan werknemers om met loonbelastingverantwoording onder NRP?
 • Beperkingen van Niet-Residentiële Payroll: Hoe gaan werknemers om met de loonbelastingplicht onder NRP?

Voordelen van Niet-Residentiële Payroll

 • Snelle registratie: NRP-registraties worden meestal binnen 2 tot 6 weken afgerond, afhankelijk van de branche en organisatorische factoren. Dit is een snellere optie in vergelijking met het oprichten van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
 • Kosteneffectieve oplossing: Voor bedrijven met een klein personeelsbestand in Nederland kunnen de kosten voor het oprichten van een rechtspersoon de voordelen overtreffen. NRP elimineert de noodzaak voor aandelenkapitaal en jaarlijkse boekhoudkosten, wat leidt tot een verlaging van de oprichtingskosten.
 • Directe werkgelegenheid: Met NRP krijgt de moedermaatschappij de mogelijkheid om buitenlandse werknemers direct in dienst te nemen, zodat er geen juridische aanwezigheid in het gastland nodig is. Deze functie biedt een mate van flexibiliteit en controle in het tewerkstellingsproces.

De beperkingen van Niet-Residentiële Payroll

Hoewel NRP verschillende voordelen biedt, is het cruciaal dat u zich bewust bent van de beperkingen:

 • Bank- en uitkeringsbeperkingen: NRP staat bedrijven niet toe om bankrekeningen te openen of arbeidsvoorwaarden uit te breiden. Pogingen hiertoe kunnen worden gezien als het vestigen van een permanente aanwezigheid, wat extra verplichtingen en belastingverplichtingen met zich meebrengt.
 • Verantwoordelijkheid voor loonbelasting: In het kader van NRP dragen werknemers gewoonlijk de verantwoordelijkheid voor het rechtstreeks afdragen van hun loonbelasting aan de lokale autoriteiten, die wordt ingehouden op hun nettoloon. Dit proces wordt door de werknemers gecontroleerd tijdens hun jaarlijkse belastingaangifte bij de betreffende instantie. In Nederland hebben bedrijven echter de mogelijkheid om de werknemer te ondersteunen en namens hen rechtstreeks aangifte te doen bij de overheid.
 • Gevaar van permanente vestiging: Naarmate het aantal werknemers of bepaalde functies toeneemt, is er een verhoogd risico om als permanente vestiging geclassificeerd te worden, wat kan leiden tot extra verplichtingen en belastingverplichtingen.

Permanente vestiging VS Niet-residentiële Payroll

In tegenstelling tot NRP wordt een werkgever met een geregistreerd bedrijfsadres in Nederland beschouwd als een ingezeten payroll, ook wel vaste inrichting genoemd. Het hebben van een zakelijk adres in Nederland vereist dat het bedrijf zichzelf inschrijft bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. Als er geen Nederlandse rechtspersoon is opgericht, kan dit worden beschouwd als een nevenvestiging. Dit bijkantoor kan soortgelijke verplichtingen hebben als een Nederlandse rechtspersoon.

Niet-residentiële Payroll (NRP) biedt een pragmatische aanpak om een aanwezigheid in het land te vestigen zonder de volledige toewijding die bij een rechtspersoon hoort. Het is echter cruciaal om zowel de voordelen als de beperkingen te beoordelen voordat u beslist welke aanpak het beste bij uw situatie past. Het is aan te raden om advies van een expert in te winnen om een weloverwogen keuze te kunnen maken die in lijn is met uw bedrijfsdoelstellingen.

Bij Parakar zijn we toegewijd aan het bieden van ondersteuning en begeleiding tijdens het hele proces, om naleving en succes op de Nederlandse markt te garanderen. Neem contact op met onze experts voor een oplossing op maat die u helpt uw volledige potentieel te ontsluiten.

Our network

Your ideal
global partner

For our talent, being able to be globally mobile and to work for any employer from anywhere around the globe is key.

Image

Working remote in Poland, thanks!

Image

Thanks for helping me out in France!

You’re welcome, we’re Parakar

Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254