Fraud Blocker Wat zijn de wetswijzigingen voor 2023 in België? - Parakar

Wat zijn de wetswijzigingen voor 2023 in België?

Nu het nieuwe jaar nadert, wilden we de wetswijzigingen die in 2023 van kracht zullen worden eens nader bekijken. Deze veranderingen zullen een impact hebben op de arbeidswereld in België en het is belangrijk om ervan op de hoogte te zijn om de naleving ervan te garanderen. In deze blog geven we een overzicht van de belangrijkste veranderingen in het arbeidsrecht in België voor 2023.

Beantwoorde vragen in deze blog

 • Immigratiekosten: Wat zijn de kosten van de immigratiedienst en de belangrijkste stappen in het aanvraagproces voor de gecombineerde vergunning en de EU Blue Card in België voor 2023?
 • Minimumlonen in België voor het verkrijgen van een werkvergunning in 2023: Hoe wordt het minimumloon in België bepaald voor werknemers die een werkvergunning krijgen, en wat zijn de regionale verschillen?
 • Belastingheffing: Wat zijn de wijzigingen in de berekeningswijze van de belastingheffing in België voor 2023, en wat zijn de vier stappen die bij de berekening betrokken zijn?
 • Regionale verschillen in regelgeving: Hoe verschilt de regelgeving in de verschillende regio’s van België (Vlaanderen, Brussel en Wallonië), en op welke overwegingen moeten werkgevers letten?
 • Bijkomende kosten en overwegingen: Wat zijn de extra kosten die niet gedekt zijn in de vergoedingen voor de immigratiedienst, en welke gevolgen kunnen deze hebben voor werkgevers en werknemers in België voor 2023?

België is verdeeld in de verschillende gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De regelgeving kan per regio verschillen.

Wat zijn de wetswijzigingen voor 2023 in belgië? - parakar

Immigratiekosten

De immigratiekosten zijn EUR 3000 voor de volledige aanvraag van de gecombineerde vergunning en de EU Blue Card:

 • Overzicht van specifieke documenten die moeten worden verkregen;
 • Aanvraag tijdelijk sofinummer voor het uitvoeren van de inleenverklaring;
 • Voorbereiding van de arbeidsovereenkomst;
 • Voorbereiding van de zorgregeling;
 • Voorbereiding van de aanvraag;
 • Indienen van de aanvraag;
 • Opvolgingsprocedure;
 • Contact met de Belgische ambassade in het land van herkomst voor Visum D

Dit is exclusief:

 • De kosten voor de gecombineerde vergunning (Immigratiekosten voor de autoriteiten) – De leges variëren van 0 tot 363 euro. Deze kosten zijn afhankelijk van de situatie.
 • De verzendkosten
 • De vertaalkosten

België is verdeeld in de verschillende gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De regelgeving kan per regio verschillen.

Minimumlonen België voor het verkrijgen van een werkvergunning in 2023

Wat zijn de wetswijzigingen voor 2023 in belgië? - parakar

Minimumloon België in 2023

In België wordt het minimumloon vastgesteld door de overheid en jaarlijks herzien.

Wat zijn de wetswijzigingen voor 2023 in belgië? - parakar

* Voor werknemers met een lokaal Belgisch contract die in het Vlaams Gewest werken en jonger zijn dan 30 jaar, bedraagt het bedrag €36.787,20. Het hogere bedrag moet worden betaald zodra de werknemer 30 wordt.

** Wordt bevestigd bij decreet

Belastingheffing

De berekeningsmethode voor belastingheffing 2023 is gewijzigd. De berekening bestaat uit 4 stappen.

 1. bepalen van het bruto jaarinkomen;
 2. het bruto jaarinkomen omzetten in belastbaar netto jaarinkomen;
 3. de jaarlijkse belasting berekenen;
 4. de roerende belastingheffing berekenen.

Hieronder vind je een voorbeeld van een ongehuwde werknemer zonder kinderen:

Wat zijn de wetswijzigingen voor 2023 in belgië? - parakar

Hoe kan Parakar u helpen?

Onze experts in België ondersteunen en adviseren je graag bij alle vragen over werkgelegenheid in België.

Our network

Your ideal
global partner

For our talent, being able to be globally mobile and to work for any employer from anywhere around the globe is key.

Image

Working remote in Poland, thanks!

Image

Thanks for helping me out in France!

You’re welcome, we’re Parakar

Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254