Fraud Blocker Loonstroken in Ierland - Parakar

Loonstroken in Ierland: Hoe werkt het?

Loonstroken zijn essentiële documenten die een gedetailleerd overzicht geven van uw inkomsten en inhoudingen, en zorgen voor transparantie en naleving van de wettelijke voorschriften. Als u in Ierland werkt, is het begrijpen van uw loonstrook cruciaal om uw financiën effectief te beheren. In deze blogpost geven we een overzicht van de belangrijkste onderdelen van een typisch Iers loonstrookje.

Beantwoorde vragen in deze blog

 • Inleiding tot Ierse loonstroken:
  Waarom zijn loonstroken essentiële documenten voor werknemers in Ierland, en hoe dragen ze bij aan transparantie en naleving van de wet bij het detailleren van inkomsten en inhoudingen?
 • Belangrijkste onderdelen van een Ierse loonstrook:
  Wat zijn de belangrijkste onderdelen van een typisch Ierse loonstrook, zoals persoonlijke informatie, details over betalingen en inhoudingen, en cumulatieve details?
 • Rubriek persoonlijke informatie:
  Welke specifieke persoonlijke gegevens staan bovenaan een Ierse loonstrook, zoals de naam van de werknemer, het unieke identificatienummer en het registratienummer van het bedrijf?
 • Betalings- en inhoudingsgegevens:
  Hoe is het middelste gedeelte van een Ierse loonstrook gestructureerd om een uitsplitsing te geven van de betalingen en inhoudingen voor de werknemer?
 • Cumulatieve gegevens:
  Welke informatie wordt onderaan een Ierse loonstrook gepresenteerd in het gedeelte met de cumulatieve details?
Loonstroken in ierland - parakar

1. Persoonlijke gegevens

Bovenaan uw Ierse loonstrook vindt u persoonlijke gegevens:

 • EMP NAAM: Hier staat de naam van de werknemer.
 • EMP NUMBER: Dit is het unieke identificatienummer van de werknemer.
 • DEPT: Dit is een code die de partner of afdeling aangeeft.
 • COST: Deze code geeft de klant of kostenplaats aan.
 • FREQUENCY > M: Geeft aan dat de werknemer maandelijks betaald wordt.
 • PAY PERIOD > 1: Geeft het nummer van de betaalperiode aan, bijv. januari is 1, februari is 2, enzovoort.
 • PPS NUMBER: Dit is het Personal Public Service-nummer van de werknemer, gekoppeld aan het belastingsysteem voor de toewijzing van belastingen.
 • BETALINGSDATUM: Geeft altijd de laatste dag van de maand aan.
 • Bedrijfsreg. Nummer: Dit is het registratienummer van het bedrijf (bijv. 3329194FH).

2. Gegevens over betalingen en inhoudingen

Het middelste gedeelte van de loonstrook geeft een overzicht van alle betalingen en inhoudingen voor de werknemer. Hoewel de specifieke details voor elk individu verschillen, zijn bepaalde elementen gemeenschappelijk voor alle werknemers:

 • Salaris: Staat onder betalingsgegevens.
 • PAYE, PRSI en USC: Dit zijn aftrekposten die onder aftrekdetails staan.
 • Loonoverzicht: Aan de rechterkant vindt u een verdere uitsplitsing van de totalen, die uiteindelijk leiden tot het totale nettoloon, dat u rechtsonder op de salarisstrook vindt.
  Betalingsdetails zijn het brutobedrag en aftrekdetails tonen alle belastingen of inhoudingen.

3. Cumulatieve details

Onderaan de loonstrook vindt u cumulatieve details met een overzicht van alle betalingen en inhoudingen voor de werknemer gedurende het belastingjaar. Dit gedeelte bevat ook informatie over de belastingcode van de werknemer. Daarnaast vindt u hier het totale bedrag aan PRSI (sociale zekerheid voor werkgevers) per maand en totaal per jaar, dat de werkgever voor het belastingjaar heeft betaald.

Houd er rekening mee dat alle specifieke cijfers, namen, nummers en bedragen om privacy- en veiligheidsredenen zijn geblokkeerd in de verstrekte voorbeeldloonstrook. Het is belangrijk om op te merken dat Parakar, of welke werkgever dan ook, geen controle heeft over de belastingbedragen of -codes van een werknemer, aangezien deze worden beheerd door de Irish Revenue Service.

Neem voor specifieke vragen over uw loonstrook contact op met onze HR-experts.

Our network

Your ideal
global partner

For our talent, being able to be globally mobile and to work for any employer from anywhere around the globe is key.

Image

Working remote in Poland, thanks!

Image

Thanks for helping me out in France!

You’re welcome, we’re Parakar

Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254