Fraud Blocker EU Blue Card - Parakar

Ik wil kennismigranten van buiten de Europese Unie aannemen (EU Blue Card)

Beantwoorde vragen in deze blog

 • De EU Blue Card in de praktijk: Wat is de definitie van de EU Blue Card en hoe vergemakkelijkt deze de indienstneming en het verblijf van hoogopgeleide niet-EU-burgers in de Europese Unie?
 • Criteria om in aanmerking te komen voor een aanvraag voor een EU Blue Card: Wat zijn de belangrijkste vereisten waaraan een werknemer moet voldoen om in aanmerking te komen voor een EU Blue Card, waaronder beroepskwalificaties, arbeidsvoorwaarden en wettelijke verplichtingen?
 • Voordelen en flexibiliteit van de EU Blue Card: Welke specifieke voordelen biedt de EU Blue Card in vergelijking met andere verblijfsvergunningen, en hoe vergroot ze de geografische mobiliteit en de verblijfsmogelijkheden van de kaarthouder?
 • Permanent verblijf en EU-verblijfsvergunning voor lange termijn: Wat zijn de toelatingscriteria en voordelen voor het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen als houder van de EU Blue Card?
 • Aanvraagprocedure en verwerkingstijden: Hoe lang duurt de aanvraagprocedure voor een EU Blue Card meestal, en wat zijn de belangrijkste stappen bij het verkrijgen van zowel een tijdelijke als een langdurige verblijfsvergunning?

Wat is een EU Blue Card?

De EU Blue Card is een werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie.

De EU Blue Card is een goedgekeurde werkvergunning die in de hele Europese Unie wordt erkend, waardoor hoogopgeleide burgers van buiten de EU in de meeste EU-landen (behalve Denemarken en Ierland) kunnen werken en verblijven. Het is echter belangrijk om te weten dat als het land dat de Blue Card uitgeeft geen lid is van het Schengengebied (bijv. Bulgarije, Cyprus en Roemenië), de kaart geen toegang verleent tot Schengenlanden.

Het voorstel van de Europese Commissie voor een Blue Card voorziet in een gestroomlijnde procedure voor niet-EU-burgers om een werkvergunning aan te vragen, die tot drie jaar geldig kan zijn met de mogelijkheid van verlenging. Het bezit van een Blue Card geeft ook extra rechten, zoals gunstige regelingen voor gezinshereniging. Het voorstel is bedoeld om de geografische mobiliteit binnen de EU te vergemakkelijken, zodat houders van een Blue Card zich tussen verschillende lidstaten kunnen verplaatsen. De wettelijke basis voor dit voorstel is ontleend aan het Verdrag van Rome.

Aan welke vereisten moet worden voldaan om een Blue Card in Europa aan te vragen?

Om in aanmerking te komen voor een Blue Card, moet uw werknemer aan de volgende vereisten voldoen:

 1. Uw werknemer moet aantonen dat hij over “hogere beroepskwalificaties” beschikt, wat bereikt kan worden door 3+ jaar gelijkwaardig tertiair onderwijs (180 studiepunten) of 5+ jaar relevante werkervaring.
 2. Voldoen aan de wettelijke vereisten voor gereguleerde beroepen, indien van toepassing.
 3. In loondienst zijn bij uw organisatie; de Blue Card is niet van toepassing op zelfstandige of ondernemersactiviteiten.
 4. In het bezit zijn van de nodige reisdocumenten en ziektekostenverzekering.
 5. Een werkcontract of een bindend werkaanbod in een EU-land hebben voor de duur van minimaal één jaar, met een salaris dat minstens 1,2 keer het gemiddelde bruto jaarsalaris in dat land bedraagt.

Na het verkrijgen van de Blue Card moet de kaarthouder de immigratiedienst informeren als hij binnen twee jaar van baan verandert. Daarnaast mogen ze gedurende 18 maanden niet in andere EU-landen werken.

Wat zijn de voordelen van het verkrijgen van een Blue Card in Europa?

De Blue Card is speciaal ontworpen om het voor hoogopgeleide werknemers eenvoudiger te maken om naar de Europese Unie te verhuizen, en biedt bepaalde voordelen in vergelijking met andere verblijfsvergunningen.

 1. Ten eerste mogen houders van een EU Blue Card, nadat ze 18 maanden in hun eerste land van binnenkomst hebben doorgebracht, naar een andere EU-lidstaat verhuizen. Aan de andere kant kunnen personen met een nationale verblijfsvergunning ook naar een ander EU-land verhuizen; zij verliezen echter de jaren van verblijf in hun eerste land.
 2. Ten tweede kunnen houders van een Blue Card in een andere EU-lidstaat verblijven en werken zonder dat ze een tijdelijke verblijfsvergunning nodig hebben. Het is echter belangrijk om op te merken dat elke lidstaat zijn eigen specifieke inkomensvereisten en criteria voor de beoordeling van onderwijskwalificaties kan hebben.
 3. Ten slotte zijn de toelatingscriteria voor het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen van de EU flexibeler voor houders van een EU Blue Card. De EU kent deze status toe aan personen die 5 jaar onafgebroken in een EU-lidstaat hebben verbleven.

Houders van een Blue Card mogen perioden van verblijf in verschillende EU-lidstaten combineren om aan de vereiste van 5 jaar te voldoen. Bovendien mogen ze tijdens deze 5 jaar in totaal 18 maanden (met een maximum van 12 opeenvolgende maanden) in hun land van herkomst doorbrengen voor werk, vrijwilligerswerk of studie.

De verwerkingstijd voor een vergunning voor tijdelijk verblijf voor een EU Blue Card kan ongeveer 3 maanden in beslag nemen, terwijl een beslissing over een aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een EU Blue Card tot 90 dagen in beslag kan nemen.

Gezinshereniging als extra voordeel

Gezinshereniging met de houder van de EU Blue Card is toegestaan voor echtgenoten, partners en minderjarige kinderen. Voor deze gezinsleden gelden geen beperkingen wat betreft de toegang tot de meeste arbeidsmarkten.

Parakar is uw gespecialiseerde partner

Wilt u een Blue Card verkrijgen voor een van uw werknemers als onderdeel van uw wereldwijde expansie? Parakar kan u hierbij helpen. U kunt meer informatie lezen over onze diensten voor werkvergunningen of contact met ons opnemen voor verdere vragen.

Our network

Your ideal
global partner

For our talent, being able to be globally mobile and to work for any employer from anywhere around the globe is key.

Image

Working remote in Poland, thanks!

Image

Thanks for helping me out in France!

You’re welcome, we’re Parakar

Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254