Fraud Blocker AUG-licentie - Parakar

De Parakar gids voor een AUG-licentie

Als je overweegt om werknemers aan te nemen in Duitsland, is het belangrijk om de AUG-licentie en de geldende arbeidswetgeving te begrijpen. Duitsland biedt geweldige zakelijke mogelijkheden, maar u moet voldoen aan de regelgeving van het land voor duurzame groei. Parakar kan je helpen de Duitse markt te betreden met of zonder een lokale entiteit op te richten. In dit artikel bespreken we de AUG-licentie en de wetten waaraan u zich moet houden bij het aannemen van personeel in Duitsland.

Beantwoorde vragen in deze blog

Inzicht in de AUG-vergunning:

 • Wat is de AUG-licentie (Arbeitsnehmerüberlassung) en waarom wordt het beschouwd als een verplichte vergunning in Duitsland voor uitzendbureaus die arbeidskrachten leveren aan bedrijven die niet in het land gevestigd zijn?
 • Verkrijgen van een AUG-licentie: Hoe verloopt de procedure voor het verkrijgen van een AUG-licentie en welke documenten zijn doorgaans vereist voor de aanvraag bij het Bundesagentur für Arbeit (federaal arbeidsbureau)?
 • Verwerkingtijd en voorwaarden voor het verkrijgen van een AUG-licentie:
  Hoe lang duurt het doorgaans om de AUG-licentie te verkrijgen, en wat zijn de voorwaarden die eraan verbonden zijn?
 • Waarom heb je een AUG-licentie nodig?
 • Waarom is de AUG-licentie nodig voor bedrijven die van plan zijn om werknemers in dienst te nemen en aan derden uit te besteden, en welke gevolgen kan het hebben om zonder deze licentie te werken?
 • Voordelen van de AUG-licentie voor inlenende bedrijven: Welke voordelen biedt de AUG-licentie voor bedrijven die in Duitsland actief zijn?

Inzicht in de AUG-licentie

De AUG-licentie (Arbeitsnehmerüberlassung), ook bekend als de wet op de arbeidsbemiddeling, is een verplichte arbeidsvergunning in Duitsland. Hiermee kunnen uitzendbureaus arbeidskrachten leveren aan bedrijven die niet in Duitsland gevestigd zijn. Bij deze regeling heeft de werknemer een contract met het uitzendbureau en niet met het eindgebruikende bedrijf. Met andere woorden, de werknemer heeft een arbeidscontract met het uitzendbureau maar wordt ingezet bij de eindklant, die meestal niet in Duitsland gevestigd is.

Een AUG-licentie verkrijgen

Om een AUG-licentie te krijgen, moet je naar het Bundesagentur für Arbeit (federaal arbeidsbureau). Zij hebben een specifieke procedure die je moet volgen. De volgende documenten zijn meestal vereist:

 • Statuten
 • Uittreksel handelsregister
 • Gegevens aanvrager en wettelijke vertegenwoordiging
 • Verklaring van goed gedrag
 • Certificaat van de ziektekostenverzekering ter bevestiging van de dekking van de werknemersverzekering
 • Bewijs van financiële stabiliteit, zoals bankafschriften en kredietgegevens
 • Toestemmingsverklaring voor toegang tot informatie door de belastingdienst
 • Geldig certificaat van aansprakelijkheidsverzekering van het agentschap
 • Voorbeelden van werknemersleasingcontracten en arbeidscontracten

Het is een goed idee om bij het federale arbeidsbureau te informeren naar eventuele aanvullende documentvereisten, aangezien deze na verloop van tijd kunnen veranderen.

Verwerkingstijd voor de AUG-licentie

Doorgaans duurt het ongeveer 12 weken voordat de AUG-licentie wordt toegekend na indiening van de aanvraag bij het Federaal Arbeidsbureau. Het tijdig indienen van een volledige en professioneel ingevulde aanvraag kan het proces versnellen.

Voorwaarden van een AUG-licentie

De AUG-licentie heeft bepaalde voorwaarden, waaronder

Contracten kunnen maximaal 18 maanden duren. Na de 18 maanden zijn er verschillende oplossingen. Na de 18 maanden kan de medewerker voor nog eens 18 maanden worden ingezet bij een andere entiteit van de klant. Een andere optie is dat de werknemer een pauze van drie maanden + 1 dag heeft voordat hij of zij in dienst wordt genomen door dezelfde entiteit van de klant. De werknemer kan ook op de “reservebank” worden gezet: hij blijft betaald worden, maar mag geen werkgerelateerde activiteiten voor de klant uitvoeren (deze oplossing heeft meestal niet de voorkeur).

Een andere oplossing voor de klant zou zijn om de werknemer over te plaatsen naar de eigen ‘non-resident’ payroll (NRP) van de klant in Duitsland. Parakar kan de klant ondersteunen bij het opzetten van de NRP en dezelfde HR- en Payroll-diensten blijven leveren. Parakar kan de klant ook ondersteunen bij het opzetten van een eigen entiteit in Duitsland. Parakar ondersteunt de klant bij de oprichting en zorgt vervolgens voor de overdracht van werknemers naar de entiteit van de klant, ondersteunt alle onboardings en blijft dezelfde ondersteunende HR- en Payroll-services bieden namens de entiteit van de klant.

Waarom je een AUG-licentie nodig hebt

Als je van plan bent om werknemers in dienst te nemen en ze uit te besteden aan derden, moet je een AUG-licentie hebben. Werken zonder AUG-licentie kan ernstige gevolgen hebben, waaronder hoge boetes en de verplichting om werknemers die voorheen op niet-conforme wijze werden ingehuurd, direct in dienst te nemen.

Voordelen van de AUG-licentie voor inlenende bedrijven

De AUG-licentie biedt bedrijven die actief zijn in Duitsland aanzienlijke voordelen, zoals:

 • Flexibiliteit bij het dekken van productiebehoeften, het voldoen aan bedrijfsvereisten en downsizing zonder juridische complicaties.
 • Lagere aanwervingskosten door werknemers in dienst te nemen voor projectwerk in plaats van een langdurig dienstverband.
 • Tijdelijk gebruik van de vaardigheden van werknemers zonder een traditioneel personeelsmodel op te zetten.

De beperkingen van de AUG-licentie

Hoewel de AUG-licentie voordelen biedt, zijn er ook beperkingen.

De licentie heeft een maximale inzetduur van 18 maanden, maar na de 18 maanden zijn er verschillende oplossingen:

 • We beëindigen het dienstverband via een wederzijdse beëindigingsovereenkomst. Na een onderbreking van 3 maanden + 1 dag kunnen we de medewerker weer inzetten bij de eindklant. Na de 18 maanden kan de medewerker weer 18 maanden worden ingezet bij een andere entiteit van de klant.
 • We zetten de werknemer op de “reservebank”: hij blijft door ons betaald worden, maar mag geen werkgerelateerde activiteiten voor de klant uitvoeren (deze oplossing heeft meestal niet de voorkeur).
 • De klant verplaatst de werknemer naar zijn eigen ‘non-resident’ payroll (NRP) in Duitsland. Parakar kan de klant ondersteunen bij het opzetten van de NRP en dezelfde HR- en Payroll-diensten blijven leveren.
 • Parakar kan de klant ondersteunen bij het opzetten van een eigen entiteit in Duitsland. Parakar ondersteunt de klant bij het opzetten en zorgt vervolgens voor de overdracht van werknemers naar de entiteit van de klant, ondersteunt alle onboardings en blijft dezelfde ondersteunende HR- en Payroll-diensten aanbieden namens de entiteit van de klant.

Daarnaast moet er een verwerkingsvergoeding van EUR 1.300 worden betaald. Bovendien is naleving van de 28 voorschriften van het Federale Werkgelegenheidsagentschap verplicht en het niet naleven kan leiden tot aanzienlijke boetes, waardoor nieuwe bedrijven mogelijk worden afgeschrikt om de Duitse markt te betreden. Bovendien is er geen garantie op goedkeuring voor de AUG-licentie, en afgewezen aanvragen kunnen ontmoedigend zijn voor bedrijven. De Bundesanstalt für Arbeit houdt regelmatig toezicht en audits, waardoor het risico bestaat dat er boetes worden opgelegd als de regels niet worden nageleefd. Bovendien moeten AUG-licenties jaarlijks worden verlengd totdat een bedrijf in aanmerking komt voor een licentie voor onbepaalde tijd, wat een ingewikkelde beroepsprocedure met zich meebrengt.

Personeelsbeloningen in Duitsland

Als je werknemers aanneemt in Duitsland, moet je rekening houden met de volgende secundaire arbeidsvoorwaarden waar ze recht op hebben:

 • Zwangerschapsbescherming voor vrouwelijke werknemers, met financiële steun tijdens het zwangerschapsverlof.
 • Het zwangerschapsverlof begint zes weken voor de bevallingsdatum en duurt acht weken na de bevalling. Voor vroeggeboorten of meerlingen wordt 12 weken extra verlof toegekend.
 • Werknemers die vijf dagen per week werken, hebben recht op 20 dagen jaarlijks verlof, terwijl -werknemers die zes dagen per week werken 24 dagen krijgen, inclusief feestdagen.
 • Werknemers die op feestdagen werken, krijgen compensatie in de vorm van een vrije dag.
 • Ziektegeld, gelijk aan 100% van het salaris, wordt maximaal zes weken uitgekeerd onder de Wet Doorbetaling Beloning. Na deze periode dekt de ziektekostenverzekering de ziekte-uitkering.

Vereenvoudig het proces met Parakar

Door samen te werken met Parakar, een Employer of Record (EOR), kunt u uw wervings- en arbeidsprocessen in Duitsland vereenvoudigen. Wij verzorgen internationale HR, salarisadministratie en ziektekostenverzekering, zodat u zich kunt richten op uw kernactiviteiten: het laten groeien van uw bedrijf. Wij nemen de complexiteit van de lokale arbeidswetgeving voor onze rekening en zorgen zo voor compliance en een gerust gevoel. Neem contact op met Parakar en geef uw wereldwijde potentieel de ruimte!

Our network

Your ideal
global partner

For our talent, being able to be globally mobile and to work for any employer from anywhere around the globe is key.

Image

Working remote in Poland, thanks!

Image

Thanks for helping me out in France!

You’re welcome, we’re Parakar

Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254