Fraud Blocker Wetswijzigingen Nederland 2023 - Parakar

Wetswijzigingen voor 2023 in Nederland

Aan het begin van het jaar zullen er verschillende wijzigingen in wet- en regelgeving plaatsvinden. Als uw lokale kennispartner hebben wij de belangrijkste wetswijzigingen in het Nederlandse arbeidsrecht voor u op een rijtje gezet, zodat u zelf geen onderzoek hoeft te doen en volledig op de hoogte bent van de veranderingen die plaatsvinden.

Beantwoorde vragen in deze blog

  • 30%-regeling: Hoe werkt de 30%-regeling voor werknemers die naar Nederland komen, en wat zijn de salariscriteria voor 2023?
  • Minimumloon in Nederland voor 2023: Wat is het bijgewerkte minimumloon in Nederland voor januari 2023?
  • Sociale premies: Wat is het jaarlijkse maximale sociale loon voor januari 2023, en hoe verhoudt dit zich tot het voorgaande jaar?
  • Toereikend pensioen: Wat zijn de wijzigingen in de werkgeversbijdrage voor Adequaat Pensioen, het maximum pensioengevend salaris en de AOW-franchise voor januari 2023?
  • Belastingtarieven: Wat zijn de tarieven van de inkomstenbelasting voor 2023, en welke wijzigingen worden verwacht in het basistarief voor inkomsten tot EUR 3.031?

30% regeling

Als een werknemer vanuit een ander land in Nederland komt werken, kan hij te maken krijgen met hogere kosten van levensonderhoud dan hij gewend is. Een werkgever mag deze zogenaamde ‘extraterritoriale kosten’ belastingvrij vergoeden. De werkgever kan ervoor kiezen om de werknemer 30% van zijn salaris, inclusief extraterritoriale kosten, belastingvrij uit te betalen. Dit is de 30%-regeling.

De looncriteria voor de 30%-regeling per januari 2023 zijn:

  • Het jaarlijkse belastbare salaris voor een werknemer moet meer zijn dan EUR 41.953,00 (2022: EUR 39.467,00)
  • Het jaarlijkse belastbare salaris voor een werknemer met een kwalificerende masteropleiding en die jonger is dan 30 jaar, moet meer zijn dan EUR 31.891,00 (2022: EUR 30.001,00).

Minimumloon in Nederland voor 2023

Het minimumloon per maand per januari 2023 is EUR 1.934,40 bruto (2022-07: EUR 1.756,20).

Looncriteria voor werkvergunningen:

De minimumlonen voor werkvergunningen zijn veranderd.

Wetswijzigingen nederland 2023 - parakar

Sociale bijdragen

Het jaarlijkse maximale sociale loon per januari 2023 bedraagt EUR 66.956,00 (2022: EUR 59.706,00).

Wetswijzigingen nederland 2023 - parakar

Passend pensioen

De wettelijke werkgeversbijdrage aan het adequaat pensioen per januari 2023 is 15,7% van het brutosalaris (2022: 15,8% ).
Het maximale pensioengevend salaris per januari 2023 is EUR 128.810,00 (2022: 114.866,00).
De AOW-franchise per januari 2023 is EUR 16.322,00 (2022: EUR 14.802,00).

De pensioenpremies gaan in per de eerste volledige maand van het dienstverband en eindigen op de laatste dag van de maand waarin de werknemer in dienst is.

  • Voor werknemers met een lokaal Belgisch contract die in het Vlaams Gewest werken en jonger zijn dan 30 jaar, is het bedrag €36.787,20. Het hogere bedrag moet worden voldaan zodra de werknemer 30 wordt.
    ** Wordt bevestigd door een decreet

Belastingtarieven

Inkomstenbelasting
Het toptarief voor de inkomstenbelasting blijft 49,5%.
Het basistarief voor inkomsten tot EUR 3.031 wordt vanaf 1 januari 2023 verlaagd van 37,07% naar 36,93%.

Kilometers declareren
Het onbelast declareren van kilometers stijgt van EUR 0,19 naar EUR 0,21 per kilometer in 2023. Het is aan de Werkgever om dit ook door te voeren in de arbeidsvoorwaarden van de Werknemer. Dit is niet verplicht.

Onbelaste thuiswerkvergoeding
De onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt van EUR 2,00 naar EUR 2,15 per dag in 2023.

Immigratiekosten

Kennismigrant of EU Bluecard vergunning, initieel of verlenging: 350,00 EUR (2022: 345,00 EUR)
Afhankelijke echtgeno(o)t(e)/partnervergunning, initieel of verlenging: EUR 210,00 (2022: EUR 207,00)
Afhankelijk kind vergunning, initieel of verlenging EUR 70,00 (2022: 69,00)

Expatcenter Amsterdam – Kosten voor de gecombineerde (Gemeentehuis / Immigratie) registratie:

Wetswijzigingen nederland 2023 - parakar

Risicoverzekeringen

De premiepercentages en het maximumloon, met uitzondering van het maximumsalaris, voor de verzekeringen blijven hetzelfde. De volgende premiepercentages gelden dus ook voor 2023:

Ziektewetverzekering: 1,50% (2022: 1,584%) met een jaarlijks maximum van EUR 125.000,00.
Verzekering arbeidsongeschiktheidsplafond: 0,247%
Excedentenverzekering: 2,134% met een jaarlijks maximum van EUR 273.991,71.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u meer weten over werken in Nederland? Onze HR-experts in Nederland ondersteunen u graag.

Our network

Your ideal
global partner

For our talent, being able to be globally mobile and to work for any employer from anywhere around the globe is key.

Image

Working remote in Poland, thanks!

Image

Thanks for helping me out in France!

You’re welcome, we’re Parakar

Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254