Fraud Blocker Verplichte gezondheidscontroles in Polen - Parakar

Verplichte gezondheidscontroles in Polen

In Polen zijn verplichte gezondheidscontroles verplicht. Deze blog geeft een duidelijk beeld van gezondheidscontroles in Polen, legt uit wie verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan, en benadrukt hun belang voor zowel werknemers als werkgevers. Het naleven van deze voorschriften zorgt niet alleen voor naleving van de wet, maar bevordert ook een veilige en productieve werkomgeving.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers een voorafgaande medische controle ondergaan om te bevestigen dat de werknemer zijn werk mag uitvoeren. Deze regelgeving is gepubliceerd om een veilige en gezonde werkomgeving te handhaven.

In deze blog worden de volgende vragen beantwoord:

 • Begrip van verplichte gezondheidscontroles in Polen:
  Wat zijn de verplichtingen en voorschriften met betrekking tot verplichte gezondheidscontroles in Polen, en waarom is het cruciaal voor werkgevers om zich aan deze voorschriften te houden?
 • Belang van gezondheidscontroles in Polen:
  Hoe dienen gezondheidscontroles in Polen het dubbele doel van het voorkomen van werk gerelateerde gezondheidsproblemen en het waarborgen van naleving van wettelijke vereisten?
 • Wie voert gezondheidscontroles uit in Polen:
  Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van gezondheidscontroles in Polen, en hoe dragen ze bij aan het welzijn en de veiligheid van werknemers in verschillende sectoren?
 • Belangrijke aspecten van gezondheidscontroles:
  Wat zijn de belangrijkste aspecten van gezondheidscontroles in Polen, inclusief de factoren die van invloed zijn op de frequentie van beoordelingen, vertrouwelijkheid van gezondheid gerelateerde informatie, en de rol van de werkgever bij het waarborgen van naleving van wettelijke vereisten?

Het belang van gezondheidscontroles

Gezondheidscontroles in Polen dienen een dubbel doel:

 1. Voorkomen van werk gerelateerde gezondheidsproblemen: Door regelmatige gezondheidstests uit te voeren, kunnen werkgevers potentiële gezondheidsproblemen identificeren en aanpakken voordat ze escaleren. Dit komt niet alleen de individuele werknemer ten goede, maar draagt ook bij aan een veiligere en productievere werkomgeving.
 2. Voldoen aan wettelijke vereisten: De Poolse arbeidswetgeving vereist dat bepaalde sectoren, vooral die met potentiële gezondheidsrisico’s, regelmatig gezondheidscontroles uitvoeren bij hun werknemers. Het naleven van deze vereisten is niet alleen een wettelijke verplichting, maar toont ook de toewijding van een werkgever aan het welzijn van zijn werknemers. De arts beslist wanneer een werknemer de volgende medische controle moet doen. Op elk certificaat staat een vervaldatum en wordt aangegeven wanneer de gezondheidscontrole moet worden vernieuwd.

Wie kan gezondheidscontroles uitvoeren?

In Polen worden gezondheidscontroles voor werknemers meestal uitgevoerd door Arbeidsgeneeskundige Diensten (AGD). Deze diensten spelen een cruciale rol bij het waarborgen van het welzijn en de veiligheid van werknemers in verschillende sectoren.

AGD is verantwoordelijk voor het uitvoeren van gezondheidsbeoordelingen, die een scala aan onderzoeken en tests kunnen omvatten, afhankelijk van de aard van het werk en mogelijke gezondheidsrisico’s.

Deze beoordelingen zijn ontworpen om de gezondheid en geschiktheid van een persoon voor een bepaalde baan te beoordelen, evenals om mogelijke gezondheidsproblemen te identificeren die van invloed kunnen zijn op de veilige uitvoering van taken.

Frequentie van gezondheidscontroles in Polen

De frequentie van gezondheidscontroles in Polen is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de branche, de aard van het werk en de gezondheidstoestand van het individu. Sommige beroepen met een hoog risico kunnen vaker beoordelingen vereisen, terwijl andere jaarlijks of eens in twee, drie of vijf jaar kunnen worden uitgevoerd. Wanneer de werknemer meer dan 30 dagen aaneengesloten ziek is, is de werkgever verplicht om de werknemer voor een medisch onderzoek te sturen.

Vertrouwelijkheid en toestemming

Het is cruciaal om op te merken dat alle tijdens deze controles verkregen gezondheid gerelateerde informatie vertrouwelijk is. Werkgevers hebben geen recht op specifieke medische details, maar eerder op een beoordeling of een werknemer geschikt is voor zijn aangewezen functie.

Gezondheidscontroles in Polen zijn een cruciaal onderdeel wanneer u personeel in Polen in dienst neemt. Ze helpen niet alleen bij het voorkomen van werk gerelateerde gezondheidsproblemen, maar zorgen er ook voor dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan.

Het opnemen van regelmatige gezondheidscontroles in het beleid van uw bedrijf beschermt niet alleen uw personeelsbestand, maar versterkt ook uw positie als een compliant, verantwoordelijke en zorgzame werkgever.

Door op de hoogte te blijven van de laatste regelgeving en professioneel advies in te winnen, kunt u de complexiteiten van arbeidswetgeving in Polen beter begrijpen en navigeren. Heeft u vragen over de regelgeving in Polen? Aarzel niet om contact op te nemen met onze lokale HR-experts.

Our network

Your ideal
global partner

For our talent, being able to be globally mobile and to work for any employer from anywhere around the globe is key.

Image

Working remote in Poland, thanks!

Image

Thanks for helping me out in France!

You’re welcome, we’re Parakar

Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254