Fraud Blocker Loonstrookje in Italië: Hoe werkt het? - Parakar

Loonstrookje in Italië: Hoe werkt het?

Bent u voor het eerst bezig met het lezen van een Italiaans loonstrookje (of “busta paga” zoals het in Italië wordt genoemd)? We kunnen ons voorstellen dat het behoorlijk complex kan zijn om een buitenlands loonstrookje te lezen. Italië heeft een van de meest complexe loonstrookjes wereldwijd, dus u bent niet de enige die moeite heeft. Sta ons toe u te helpen. We zullen u helpen een goed begrip te krijgen van de belangrijkste secties van Italiaanse loonstrookjes.

In deze blog worden de volgende vragen beantwoord

 • Begrip van loonstrookjesecties in Italië:
  Wat zijn de drie hoofdsecties van een Italiaans loonstrookje, en waarom is het cruciaal om hun organisatie te begrijpen voor een effectieve interpretatie?
 • Ontcijferen van de kopsectie:
  Welke belangrijke informatie wordt verstrekt in de kopsectie van een Italiaans loonstrookje, en hoe draagt dit bij aan het begrip van zowel werkgevers- als werknemersgegevens?
 • Navigeren door de middelste sectie:
  Wat zijn de belangrijkste kolommen en de aanvullende elementen die zijn opgenomen in het bruto salaris voor de maand, en hoe variëren ze van maand tot maand?
 • Begrijpen van de voettekstsectie:
  Welke specifieke informatie wordt gevonden in de voettekstsectie van een Italiaans loonstrookje, met name gerelateerd aan sociale zekerheid en belastingaftrek, nettoloon en verschillende accruals?

Drie hoofdsecties

Italiaanse wetgeving beschrijft de inhoud die moet worden opgenomen, maar niet hoe de inhoud moet worden georganiseerd. Daarom kan de plaatsing van belangrijke informatie op Italiaanse loonstrookjes variëren. Gelukkig bestaan loonstrookjes uit drie secties die altijd specifieke belangrijke informatie bevatten:

 • De kop; met informatie over de werkgever, de werknemer en de onderdelen van de beloning.
 • De middelste sectie; met informatie over de periode (laten we zeggen de vorige maand), inkomsten en aftrekposten.
 • De voettekst; waar u de aanpassingen, bijdragen en belastingen, opgebouwde vakantiedagen en ontslagvergoeding vindt. En het belangrijkste; totale bedragen en netto bedrag.

Laten we gedetailleerder ingaan op elke sectie van het loonstrookje.

De kop

Zoals hierboven vermeld, bevat de kop alle informatie over zowel de werknemer als de werkgever. Ze kunnen als volgt worden gelezen:

 • Werkgeversinformatie: Bedrijfscode, Naam van de werkgever, adres, Fiscaal nummer, INPS-nummer, INAIL-nummer en Vestiging van de INPS.
 • Kostenplaats: Externe werknemer/Interne werknemer.
 • Salarisperiode: maand en jaar, variabelen van maand/jaar.
 • Werknemersinformatie: (code van de salarissoftware, achternaam, naam, fiscaal nummer, geboortedatum, startdatum, einddatum, niveau, volgnummer van de salarissoftware).
 • Onderdelen van beloning: weken (gewoonlijk 4), dagen bijdragen voor INPS (gewoonlijk 26), werkdagen (het hangt af van de maand 22 of 21), gewerkte dagen en uren, dagen aftrek (30 of 31), volgende anciënniteitstrap (elke 3 jaar anciënniteit van de werknemer), componenten van het bruto maandsalaris (Minimum “Paga base”)
  • (1.1), Contingentie “CONTING.”
  • (1.2), Derde element “3° ELEMEN.”
  • (1.3), Functietoelage “IND.FUNZ.”
  • (1.4), A.F.A.C.
  • (1.5), Absorbeerbaar superminimum “SUP.ASS.”
  • (1.6) en totaal.
Loonstrookje in italië: hoe werkt het? - parakar

De middelste sectie

Dit is waar je extra elementen vindt die zijn opgenomen in het bruto salaris voor de maand. Deze kunnen van maand tot maand verschillen. We kunnen het middengedeelte voornamelijk verdelen in 5 kolommen:

 • Variabele posten van de maand bevatten reguliere maandelijkse items zoals:
  • Maandelijks salaris (a)
  • 13e maandsalaris (b)
  • 14e maandsalaris (c) en toelage als het in het contract staat, en incidentele items zoals bonus, overuren, ziekteverlof, zwangerschaps-/vaderschapsverlof, opgenomen vakantie, feestdagen
  • Pensioenbijdrage (d) is 9,19% van het bruto maandsalaris
  • FIS D.Lgs. 148/2015 tot 15 dip (e) “Fondo Integrazione Salariale” (Wage Integration Fund) is 0,26667% van het bruto maandsalaris terwijl
  • ENTE BILATERALE 1a Fascia (f) 0,05% is van minimum en contingentie
  • Bruto IRPEF (h) wordt berekend over de IRPEF-belastinggrondslag (g)
  • IRPEF-aftrek (j) is het resultaat verkregen door het verdiende inkomstenkrediet (i) af te trekken van de bruto IRPEF (h)
  • De nuttige beloning voor de TFR (k) staat vermeld, evenals de maandelijkse afboeking van de ontslagvergoeding (l)
  • INAIL-basis (m) wordt berekend over het bruto salaris.
 • Basisbedrag van elk item
 • De referentie wordt uitgedrukt in dagen, uren, maand en percentage. Het risico-item INAIL 0722 verwijst naar kantooractiviteiten in het voorbeeld.
 • Ingehouden: Alle ingehouden bedragen voor elk item. De ingehouden bedragen worden verkregen door het basisbedrag en de bijbehorende referentie van elk item van de kolom variabele posten te vermenigvuldigen.
 • Aanspraken: Alle bedragen waar recht op is voor elk item. De bedragen waar recht op is, worden verkregen door het basisbedrag en de bijbehorende referentie van elk item van de kolom variabele posten te vermenigvuldigen.
Loonstrookje in italië: hoe werkt het? - parakar

De voettekst

Hier vindt u informatie over sociale zekerheid en belastingaftrek, en natuurlijk het nettosalaris voor de maand, “netto in busta”. De voettekst bevat deze specifieke items (altijd gerelateerd aan een kalenderjaar):

 • Aanpassing die wordt weergegeven op het loonstrookje van december met betrekking tot het kalenderjaar voor aftrekbare kosten, belastbaar inkomen, bruto IRPEF, IRPEF-aftrek, regionale belasting en gemeentelijke belasting.
 • Progressieve bijdragen (INPS-basis, INAIL-basis) en belastingen (IRPEF-basis en betaalde IRPEF).
 • Ontslagvergoeding (T.F.R.) wordt vermeld als het bedrag van de opgebouwde ontslagvergoeding gedurende het jaar.
 • Accumulatie van vakantiedagen (restant van vorig jaar, opgebouwd in het jaar, genoten in het jaar, totaal). Hier is een voorbeeld met vakantiedagen en uren voor ex-feestdagen die zijn opgebouwd en het totaal.
 • Totaalgedeelte (totaal aanspraken, totaal ingehouden bedragen en nettobedrag van de maand)
 • Communicatiebox
Loonstrookje in italië: hoe werkt het? - parakar

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u moeite om uw loonstrookje te ontcijferen of bent uop zoek naar betrouwbare salarisoplossingen in Italië? Zoek niet verder! Onze toegewijde HR-experts in Italië staan klaar om u te helpen. Of het nu gaat om het begrijpen van uw loonstrookje of het stroomlijnen van uw salarisadministratie, wij staan voor u klaar. Neem vandaag nog contact met ons op en laten we samen uw salarisadministratie vereenvoudigen!

Our network

Your ideal
global partner

For our talent, being able to be globally mobile and to work for any employer from anywhere around the globe is key.

Image

Working remote in Poland, thanks!

Image

Thanks for helping me out in France!

You’re welcome, we’re Parakar

Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254