Fraud Blocker Hoe werkt de loonstrook in Duitsland? - Parakar

De loonstrook in Duitsland: Hoe werkt het?

Probeer je voor het eerst een Duitse loonstrook (of zoals ze in Duitsland zeggen: een Gehaltsabrechnung) te lezen? De cryptische berekeningsmethoden en het bureaucratische Duitse jargon kunnen het moeilijk maken om het te begrijpen. Het is echter heel belangrijk om te weten wat een loonstrook is en welke factoren het salaris bepalen.

De Duitse loonstrook is bepalend voor de berekening van de inkomstenbelasting, omdat het bruto- en nettoloon, alle vergoedingen en inhoudingen van de werknemer worden afgeleid van het bruto- en nettoloon. In Duitsland worden de inkomstenbelasting, kerkbelasting, solidariteitstoeslag en sociale premies voor pensioen-, werkloosheids-, ziektekosten- en langdurige zorgverzekeringen van het brutoloon afgetrokken. De structuur is in principe altijd hetzelfde. We hebben een algemene loonstrook opgesplitst in drie secties. We laten je zien hoe het eruitziet.

Beantwoorde vragen in deze blog

 • Bovenkant van de Duitse loonstrook: Welke belangrijke informatie staat bovenaan een Duitse loonstrook, inclusief details over de persoonlijke gegevens van de werknemer, belastingschijf (Steuerklasse) en HR-groep?
 • Middengedeelte van de loonstrook: In het middelste gedeelte van de loonstrook, welke componenten vormen het brutosalaris van de werknemer, en hoe worden fiscale inhoudingen en sociale zekerheidsbijdragen geschetst?
 • Belastbare betalingen: Wat zijn de verschillende belastbare betalingen die op de loonstrook worden gespecificeerd, en hoe worden ze ingedeeld in termen van bronnen zoals salaris, bonussen, vakantie- of kerstuitkeringen?
 • Betaalde sociale premies en belastingen: Hoe worden op de loonstrook de betaalde sociale premies en belastingen gespecificeerd, inclusief loonbelasting, ziektekostenverzekering, pensioenverzekering, werkloosheidsverzekering en zorgverzekering?
 • Onderkant van de Duitse loonstrook: In het onderste deel van de loonstrook, welke informatie wordt verstrekt met betrekking tot het eindsalaris (nettoloon), de bankrekening waar het salaris is gestort, en een overzicht van de totale aantallen in salaris, belastingen en premies?

1. Bovenkant van de Duitse loonstrook

Bovenaan de loonstrook staan de persoonlijke gegevens van de werknemer. Denk aan het persoonsnummer van de werknemer, de geboortedatum, maar ook aan religie en of de werknemer onder de kerkbelasting valt. We hebben hier drie termen uitgekozen die je in de gaten moet houden.

Hoe werkt de loonstrook in duitsland? - parakar
 1. Belastingschijf (Steuerklasse)
  De belastingschijf, of belastingfactor, is voornamelijk afhankelijk van de burgerlijke staat van de werknemer. Hier volgt een kort overzicht van de zes verschillende klassen:
Hoe werkt de loonstrook in duitsland? - parakar
 1. Persoonlijke gegevens
  Dit zijn persoonlijke gegevens over de werknemer, zoals naam en adres.
 2. HR-groep
  Dit onderdeel specificeert voornamelijk de functie en geeft informatie over de verzekeringsclassificatie.

2. Middelste deel van de loonstrook

Dit is het meest interessante deel van de loonstrook. In dit gedeelte vind je het brutoloon van de werknemer. Het volgende deel toont alle fiscale inhoudingen en sociale zekerheidsbijdragen.

Hoe werkt de loonstrook in duitsland? - parakar

4. Belastbare betalingen

Deze lijst specificeert de bron van de betaling. Naast het salaris (Gehalt) kunnen dit bonussen, vakantie- of kerstbetalingen zijn. De letters definiëren de betaalde belastingen en worden onderaan het blad uitgelegd. Niet-belastbare betalingen worden in een sectie hieronder vermeld (zie 6).

5. Betaalde sociale premies en belastingen

Dit deel toont de betaalde sociale premies en belastingen, en wat er uiteindelijk uitkomt. De hoogte van het nettoloon hangt uiteindelijk af van veel variabelen. We noemen de belangrijkste:

 • Loonbelasting (Lohnsteuer)
  Elke werknemer in loondienst in Duitsland moet inkomstenbelasting betalen. Inkomstenbelasting op inkomen uit arbeid wordt meestal geheven door middel van belastinginhoudingen die door de werkgever worden berekend en ingehouden op het salaris. De hoogte van de loonbelasting is afhankelijk van het inkomen en de loonbelastingklasse van de werknemer. De werknemers moeten beide aanvullend betalen:
 • Een solidariteitsbelasting voor de kosten van de wederopbouw van Oost-Duitsland
 • Een kerkbelasting (Kirchensteuer) ter hoogte van de betaalde inkomstenbelasting als werknemers lid zijn van een kerk.
 • HI/Ziektekostenverzekering (KV/Krankenversicherung)
  De werknemer heeft drie opties voor ziektekostenverzekering terwijl hij in Duitsland woont, afhankelijk van zijn inkomen:
  1. De door de overheid gereguleerde publieke ziektekostenverzekering (gesetzliche Krankenkasse)
  2. een particuliere ziektekostenverzekering van een Duitse of internationale verzekeringsmaatschappij
  3. een combinatie van deze twee

Je kunt kiezen voor een volledig particulier plan als je inkomen boven een bepaalde drempel ligt (plafond voor premieheffing, 2020: EUR 4.687,50 per maand) of als je zelfstandige bent. Verzekerd zijn in het zorgverzekeringssysteem van de overheid betekent dat alle kosten van noodzakelijke medische behandelingen gedekt zijn. Van doktersbezoeken tot medicatie- en ziekenhuiskosten en basis tandheelkundige zorg.

 • PI/Pensioenverzekering (RV/Rentenversicherung)
  Het bedrag van de maandelijkse pensioenverzekering hangt grotendeels af van het totale bedrag aan premies dat tijdens het dienstverband is betaald. Het staatspensioen kan veel lager zijn. De normale pensioenleeftijd is 67 jaar.
 • Werkloosheidsverzekering (AV/Arbeitslosenversicherung)
  Als een werknemer ten minste twaalf maanden in een periode van twee jaar bijdraagt aan de werkloosheidsverzekering, heeft hij recht op een werkloosheidsuitkering van de Duitse staat. Deze uitkeringen bedragen ongeveer 60% van het vorige nettosalaris en de duur van de uitkering hangt af van het vroegere dienstverband en de leeftijd van de kandidaat.
 • CI/Zorgverzekering (PV/Pflegeversicherung)
  Net als de ziektekostenverzekering dekt de zorgverzekering de basiskosten van thuis- en residentiële (langdurige) zorg, mocht een werknemer ooit verpleegkundige of huishoudelijke hulp nodig hebben.

3. Onderkant van de Duitse loonstrook

In het onderste gedeelte van de loonstrook vind je het eindsalaris (nettoloon) en het bankrekeningnummer waarop het salaris wordt gestort. Er is een overzicht van het totaal aan salaris, belastingen en premies. Daarnaast wordt in het onderste gedeelte van de loonstrook een uitzondering beschreven op de premies en belastingen eerder in deel 5. We zullen je er meer over vertellen:

Hoe werkt de loonstrook in duitsland? - parakar

6. Niet-belastbare bijdragen

Bijdragen voor de zorgverzekering en zorgverzekering kunnen op twee plaatsen voorkomen: in sectie 5 of in sectie 6. Dit hangt af van de hoogte van het salaris, of het een belastbare of niet-belastbare betaling is.

 • In sectie 5 naast PI en UI:
  In het geval dat het bruto-inkomen lager is dan de Duitse drempel/het plafond dat onderscheid maakt, heeft de werknemer het recht om te kiezen voor particuliere gezondheidszorg (EUR 4.237,50), de werknemersbijdrage wordt in deze regels weergegeven.
 • In sectie 6, rubriek niet-belastbare premiebetalingen en aftrekposten:
  Als het bruto-inkomen hoger is dan deze ziekenfondsdrempel, worden de HI- en CI-bijdragen getoond onder het NET-inkomen, op deze manier:
  1. AG-Ant freiw. Krankenvers: Dit is het werkgeversdeel van de HI-bijdrage, opgeteld bij het netto-inkomen.
  2. Gesamtbetr. Freiw. Krankenv: Dit is de totale HI-bijdrage, afgetrokken (het netto-effect is de werknemersbijdrage).

Kunnen we je helpen?

We hebben een algemene loonstrook gebruikt om de Duitse loonstrook in grote lijnen uit te leggen. Persoonlijke aanpassingen of situaties worden in deze blog buiten beschouwing gelaten. Heb je hulp nodig bij het lezen of opstellen van een loonstrook? Onze HR-experts in Duitsland helpen je graag! Vul het contactformulier in en we nemen contact met je op!

Our network

Your ideal
global partner

For our talent, being able to be globally mobile and to work for any employer from anywhere around the globe is key.

Image

Working remote in Poland, thanks!

Image

Thanks for helping me out in France!

You’re welcome, we’re Parakar

Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254