Fraud Blocker Wetswijzigingen 2023 in Duitsland - Parakar

Wat zijn de wetswijzigingen voor 2023 in Duitsland?

We nemen de wetswijzigingen onder de loep die in 2023 van kracht zullen worden. Deze veranderingen zullen van invloed zijn op de arbeidswereld in Duitsland en het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze veranderingen om ervoor te zorgen dat ze worden nageleefd. In deze blog geven we een overzicht van de belangrijkste veranderingen in het arbeidsrecht in Duitsland voor 2023.

Beantwoorde vragen in deze blog

  • Sociale bijdragen: Hoe veranderen pensioen- en werkloosheidsverzekeringsplafonds, ziektekostenverzekeringspremies en de drempel voor particuliere ziektekostenverzekeringen in het Duitse socialezekerheidsstelsel voor 2023?
  • Salarisniveaus immigratie: Wat zijn de nieuwe minimumsalarisvereisten voor een blauwe kaart en reguliere beroepen in Duitsland voor 2023, en hoe beïnvloeden deze veranderingen het immigratiebeleid?
  • Minimumloon in Duitsland: Hoe verandert het wettelijk minimumloon in Duitsland voor 2023, en wat zijn de gevolgen voor zowel werknemers als werkgevers?
  • Belastingvrije inflatiebonus: Wat is de belastingvrije inflatiebonus die in oktober 2022 wordt ingevoerd, en hoe komt deze ten goede aan werknemers?
  • Belastingaftrek voor verstrekkingen: Hoe verandert de belastingaftrek voor verstrekkingen in 2023 en wat zijn de gevolgen voor werkgevers en werknemers?

Sociale premies

Het socialezekerheidsstelsel in Duitsland wordt gefinancierd door een combinatie van bijdragen van werkgevers en werknemers en overheidssubsidies. Het is bedoeld als vangnet voor individuen en gezinnen en omvat een breed scala aan uitkeringen, waaronder gezondheidszorg, werkloosheidsverzekering en pensioenregelingen. Voor 2023 vinden de volgende veranderingen plaats:

  • Het plafond van de pensioenverzekering en de werkloosheidsverzekering stijgt tot EUR 7.300 per maand (2022: EUR 7.050) in West-Duitsland. In Oost-Duitsland stijgt het tot 7.100 euro per maand (2022: 6.750 euro).
  • De ziektekostenpremies en het verpleegverzekeringsplafond stijgen tot 4.987,50 EUR per maand (2022: 4837,50 EUR).
  • De drempel om te kiezen voor een particuliere ziektekostenverzekering stijgt naar 66.600 EUR per jaar.
  • De insolventieheffing daalt van 0,09% naar 0,06%.
  • De werkgevers- en werknemersbijdrage aan de werkloosheidsverzekering stijgt van 1,2% naar 1,3%.

Salarisniveaus immigratie

In 2023 zal het minimumsalaris voor een EU Blue Card voor reguliere beroepen (of Blue Card type 1), de enige werkvergunning die Parakar kan ondersteunen, EUR 56.400,00 bruto per jaar of EUR 4.700,00 bruto per maand bedragen.

Minimumloon Duitsland in 2023

Het wettelijk minimumloon zal stijgen naar EUR 12 per uur. (2022: 10,45)

Belastingvrije inflatiebonus

Vanaf 26 oktober 2022 kunnen werknemers maximaal EUR 3.000 belastingvrije inflatiebonus ontvangen van hun werkgever. Let op: de inflatiebonus valt onder de Wet Gelijke Behandeling.

De regel geldt tot 31 december 2024. Een contractwijziging is vereist en hierin moet expliciet worden vermeld dat de bonus wordt betaald om de kosten van inflatie te verlichten. Je bent als werkgever niet verplicht om deze belastingvrije inflatietoeslag uit te betalen.

Belastingaftrek voor verstrekkingen

De belastingaftrek stijgt van voorheen 44,00 euro naar 50,00 euro.

De vrijstellingsgrens van 50 euro bepaalt dat voordelen in natura voor werkgevers en werknemers alleen belasting- en socialezekerheidsvrij zijn als de totale waarde niet hoger is dan 50 euro per maand. Deze vorm van niet-contante voordelen blijft dus altijd belastingvrij als de vrijstellingsgrens van 50 euro niet wordt overschreden.
Als de waarde van de voordelen in natura die een werknemer van zijn werkgever ontvangt de vrijstellingsgrens van 50 euro overschrijdt, moet het hele bedrag worden onderworpen aan loonbelasting en sociale zekerheid. Dit wordt belastbaar. Gebruikelijke verstrekkingen zijn bijvoorbeeld waardebonnen of de Edenredcard.

Ziektedagen voor kinderen

Tijdens de pandemie is het aantal extra dagen dat een werknemer op het werk kan blijven om voor zijn zieke kind te zorgen, verhoogd tot 30 dagen per ouder. Dit blijft zo tot 7 april 2023. Het recht geldt voor werkende ouders met een wettelijke ziektekostenverzekering, die zelf recht hebben op ziektegeld en van wie het kind jonger is dan 12 jaar. Als het kind een handicap heeft, geldt het recht ook boven de 12 jaar.

Elektronisch doktersbriefje

Vanaf januari 2023 hoeven werknemers in geval van ziekte geen doktersverklaring meer in te dienen bij hun werkgever. Werknemers hoeven alleen hun werkgever te informeren dat ze ziek zijn. De werkgever zal de doktersverklaring dan elektronisch opvragen bij de ziektekostenverzekering van de werknemer. Dit nieuwe proces is alleen van toepassing op werknemers die overheidsverzekerd zijn en in geval van regelmatige ziekte van de werknemer. In het geval van afwezigheid van het werk door ziekte van het kind van een werknemer bijvoorbeeld, zal de werknemer nog steeds een kopie van de doktersverklaring moeten opsturen. Ook particulier verzekerde werknemers moeten een kopie van de doktersverklaring blijven inleveren.

Hoe kunnen we je helpen?

Ben je benieuwd wat er gaat veranderen op het gebied van wet- en regelgeving in de andere landen waar we gevestigd zijn? Of wil je meer weten over een specifieke regeling? Onze HR-experts in Duitsland adviseren je graag!

Our network

Your ideal
global partner

For our talent, being able to be globally mobile and to work for any employer from anywhere around the globe is key.

Image

Working remote in Poland, thanks!

Image

Thanks for helping me out in France!

You’re welcome, we’re Parakar

Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254