Fraud Blocker Remote werken in Spanje bij wet geregeld - Parakar

Remote werken in Spanje bij wet geregeld

De Spaanse regering, vakbonden en bedrijfsverenigingen hebben een nieuwe wet aanvaard die van kracht zal worden voor remote werken. Totdat de covid-19 pandemie Spanje trof, was dit nooit een gebruikelijke praktijk.

Telewerken is geprioriteerd om besmetting te verminderen. Om deze reden hebben de Spaanse regering, vakbonden en bedrijfsverenigingen ingestemd met een wettelijk kader om de verandering in de manier van werken te beheren. Na onderhandelingen zijn nieuwe regels over de rechten van remote werkers goedgekeurd door het Congres van Afgevaardigden en vanaf 13 oktober 2020 is de nieuwe wet van kracht geworden. Het voorlopige akkoord moet echter nog worden geratificeerd door vakbonden en bedrijfsleiders.

De belangrijkste onderwerpen in deze blog zijn:

 • Het wordt beschouwd als telewerken wanneer de werknemer ten minste 30% van zijn totale uren op afstand werkt binnen een periode van 3 maanden.
 • Het is aan het bedrijf om de kosten van de verstrekking en het onderhoud van alle benodigde middelen, apparatuur en gereedschappen door de werknemer om zijn werk op afstand uit te voeren te dekken.
 • Het bedrijf moet de lopende kosten van deze apparatuur vergoeden. Hoe het bedrijf deze kosten zal dragen of de werknemer zal compenseren, zal worden vastgesteld door een collectieve overeenkomst of via een contract.

Overeenkomst

Er moet een schriftelijke overeenkomst worden gesloten tussen de werknemer en het bedrijf waarvoor hij werkt. De details van de overeenkomst zullen worden vastgesteld in een collectieve onderhandeling. Het decreet stelt een ‘verplicht minimum aan inhoud’ vast met betrekking tot de persoonlijke behoeften van een werknemer. Het decreet bevat 11 punten over dit onderwerp, onder andere:

 • Apparatuur die nodig is om op afstand te werken
 • Vergoeding van kosten
 • Werkschema
 • Beschikbare maatregelen om de werknemer op afstand te monitoren
 • Urenverdeling tussen remote/kantoorwerk
 • De goedgekeurde locaties voor telewerken
 • Duur van de overeenkomst
 • Werk instructies
 • Opzegtermijn voor omkering van de situatie

Is remote werken flexibel werken?

De wet garandeert op een bepaalde manier een flexibel werkschema; echter, het bedrijf kan tijdsperiodes vaststellen waarin de werknemer beschikbaar moet zijn. Het schema is flexibel als het in overeenstemming is met wat is vastgesteld in de telewerkovereenkomst en de collectieve onderhandeling. En zolang de wettelijke voorschriften met betrekking tot werktijden en pauzes worden gerespecteerd.

Telewerken is vrijwillig voor zowel de werknemer als de werkgever. Als een van de twee partijen de beslissing wil terugdraaien, moet dit worden uitgeoefend volgens de voorwaarden van de overeenkomst tussen het personeel en het bedrijf. Binnen deze overeenkomst kunnen het bedrijf en de werknemer ook het percentage uren dat op kantoor moet worden gewerkt, wijzigen.

Monitoring en rechten van werknemers die op afstand werken

Het bedrijf kan zijn remote werknemers monitoren, zolang zij de waardigheid van de werknemer respecteren. Remote werkers hebben dezelfde rechten als wanneer ze op kantoor of op locatie zouden werken. Het decreet stelt dat telewerkende werknemers niet benadeeld mogen worden op het gebied van salaris, financiële vergoeding, functiebezetting, werktijden, opleiding of professionele promoties. Afgezien daarvan wordt de werk-privébalans en het recht op ontkoppeling nog steeds gegarandeerd.

Ingewikkeld? Parakar helpt u uit de brand!

Dit is een beknopte samenvatting van een complexe nieuwe wet. Als u hulp nodig heeft met dit onderwerp of andere HR-gerelateerde zaken in Spanje, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor in Spanje. Onze lokale HR-experts helpen u graag verder!

Our network

Your ideal
global partner

For our talent, being able to be globally mobile and to work for any employer from anywhere around the globe is key.

Image

Working remote in Poland, thanks!

Image

Thanks for helping me out in France!

You’re welcome, we’re Parakar

Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254