Fraud Blocker Wetswijzigingen voor 2024 in Spanje - Parakar

Wetswijzigingen voor 2024 in Spanje

Een nieuw jaar betekent enkele veranderingen in wetten en regelgeving. Als uw lokale kennispartner willen we u op de hoogte brengen van de meest significante wijzigingen in het Spaanse arbeidsrecht.

In deze blog worden de volgende vragen beantwoord:

 • Werkgeversbijdrage sociale zekerheid:
  Wat is de maximale bijdragegrondslag voor werkgevers bij de sociale zekerheid in Spanje voor 2024, en hoe verhoudt deze zich tot het voorgaande jaar?
 • Soorten contracten toegestaan in 2024 – Onbepaalde contracten:
  Hoe evalueert de Arbeidsinspectie de naleving van de arbeidsstabiliteit en de beperkingen voor tijdelijk werk in Spanje, en wat zijn de mogelijke sancties voor niet-naleving?
 • Regelgeving telewerken in 2024 – Op afstand werken:
  Wat zijn de vereisten die zijn uiteengezet in Wet 10/2021 voor het vastleggen van telewerkovereenkomsten in Spanje, en wat zijn de gevolgen van niet-naleving?
 • Correcte urenregistratie van werknemers in 2024:
  Hoe heeft RD Wet 8/2019 invloed op bedrijven in Spanje, en wat zijn de gevolgen van het niet bijhouden van een juiste tijdregistratie voor werknemers?
 • Preventie van beroepsrisico’s in 2024:
  Wat is de vereiste voor bedrijven in Spanje om een Plan voor de Preventie van Beroepsrisico’s te hebben in 2024?

Werkgeversbijdrage sociale zekerheid

Voor dit jaar zal de maximale bijdragegrondslag stijgen van EUR 4.495,50 per maand in 2023 naar EUR 4.720,50 per maand in 2024. Dit betekent dat voor jaarlonen van EUR 57.000,00 of meer, de vaste maandelijkse werkgeversbijdrage voor sociale zekerheid EUR 1.535,58 zal bedragen, tegenover EUR 1.458,79 in het voorgaande jaar.

Sociale zekerheidsbijdrage 2024:

Wetswijzigingen voor 2024 in spanje - parakar
Overzicht sociale zekerheidsbijdrage

Soorten contracten toegestaan in 2024 – Onbepaalde contracten

De Arbeidsinspectie beoordeelt of bedrijven voldoen aan de arbeidsstabiliteit en de beperkingen voor tijdelijk werk zoals opgelegd door de Arbeidshervorming. Bedrijven die hier niet aan voldoen, kunnen sancties krijgen.

Regelgeving telewerken in 2024 – Op afstand werken

Wet 10/2021 vereist dat telewerkovereenkomsten schriftelijk worden geformaliseerd voordat de werknemer begint met telewerken. Het niet naleven van deze vereiste wordt beschouwd als een ernstige overtreding, met boetes tot 7.500 euro.

Correcte urenregistratie van werknemers in 2024

Naar aanleiding van RD Wet 8/2019 moeten bedrijven een tijdregistratie bijhouden voor werknemers. Het niet naleven van deze registratie of onregelmatigheden kan leiden tot boetes tot 225.018 euro.

Preventie van beroepsrisico’s in 2024

Bedrijven moeten een Plan voor de Preventie van Beroepsrisico’s hebben, met aandacht voor psychosociale risico’s. Het niet opletten voor de geestelijke gezondheid van medewerkers kan leiden tot sancties tot 819.000 euro.

Ley Zerolo, RD Ley 5/2023 en het einde van discriminerende ontslagen – Ziekteverlof

De Zerolo-wet voorkomt het ontslag van werknemers tijdens ziekteverlof, waarbij het ontslag gerechtvaardigd moet zijn als het plaatsvindt. RD Wet 5/2023 introduceert nieuwe gronden voor nietigheid van ontslagen, met boetes tot 500.000 euro.

IRPF 2024 – Inkomstenbelasting 2024

Met het begin van het nieuwe jaar zien de inkomstenbelastingtarieven voor 2024 er als volgt uit:

Inkomensbelasting Staatstarief Regionaal tarief Totaal
Van 0 tot 12.450 euro 9,5% 9,5% 19%
Van 12.450 tot 20.200 euro 12% 12% 24%
Van 20.200 tot 35.200 euro 15% 15% 30%
Van 35.200 tot 60.000 euro 18,5% 18,5% 37%
Van 60.000 tot 300.000 euro 22,5% 22,5% 45%
Meer dan 300.000 euro 24,5% 24,5% 47%

Gelijkheidsplan

Bedrijven met 50 of meer werknemers moeten een actief Gelijkheidsplan hebben. Het Gelijkheidsplan is een document dat maatregelen vaststelt om gelijke kansen tussen mannen en vrouwen op de werkplek te bevorderen.

Het niet naleven van de verplichting om een Gelijkheidsplan te hebben kan resulteren in een boete tot €225.018.

Gelijkheidsplan – LGBTI

Het is essentieel om in gedachten te houden dat, met de implementatie van Wet 4/2023, ook bekend als de Transwet, bedrijven hun Gelijkheidsplannen hebben moeten aanpassen. Dit impliceert de expliciete integratie van maatregelen tegen discriminatie van LGTBI-personen.

Als uw bedrijf al een Gelijkheidsplan had, maar geen verwijzingen naar de LGTBI-groep had geïntegreerd, is het noodzakelijk om dit voor 2 maart 2024 aan te passen. Het niet naleven van deze verplichting kan resulteren in boetes tot 150.000 euro voor uw bedrijf.

Salarisaudit

Bedrijven met 50 of meer werknemers moeten jaarlijks een salarisaudit uitvoeren. De salarisaudit is een analyse van de salarissituatie van vrouwen en mannen in het bedrijf om mogelijke ongelijkheden op te sporen.

Loonregister

De verplichting om een loonregister bij te houden geldt voor alle bedrijven, ongeacht de omvang van hun personeelsbestand, vanaf 14 april 2021. Bedrijven met 50 of meer werknemers moeten een loonregister bijhouden voor werknemers, uitgesplitst naar geslacht. Het loonregister moet de totale beloning bevatten, evenals salaristoeslagen.

Het niet hebben van een loonregister kan ook leiden tot een boete van maximaal €225.018.

Preventieplan tegen intimidatie

Alle bedrijven, ongeacht hun omvang, moeten een preventieplan tegen intimidatie hebben. Het doel van het Protocol voor de Preventie van Intimidatie op het Werk is om een communicatiekanaal te bieden met als doel klachten of claims in te dienen in geval van het ervaren van elk type intimidatie in de werkomgeving van het bedrijf. Het is ook essentieel om te voldoen aan de bepalingen van de Organieke Wet 10/22 over de algehele waarborg van seksuele vrijheid, die de oprichting vereist van specifieke communicatiemechanismen voor slachtoffers die worden geconfronteerd met situaties van intimidatie in de digitale omgeving.

Klachtenkanaal

Na de inwerkingtreding van de Wet Bescherming Klokkenluiders zijn bedrijven met meer dan 50 werknemers verplicht om effectieve klokkenluiderskanalen te implementeren.

2% reserveringsquotum voor personen met een handicap

Het is verplicht voor bedrijven met meer dan 50 werknemers om 2% van hun posities te reserveren voor mensen met een handicap, bekend als het reserveringsquotum. De bepaling wordt gemaakt rekening houdend met het hele personeelsbestand, ongeacht het aantal werkplekken of specifieke wervingsmodaliteiten. Volgens de Wet op Overtredingen en Boetes in de Sociale Orde wordt niet-naleving van dit quotum beschouwd als een ernstige overtreding, met boetes tot €7.500 en het verlies van uitkeringen en bonussen gedurende twee jaar.

Gezondheids- en Veiligheidscomité

De Wet 31/1995 betreffende de Preventie van Arbeidsrisico’s bepaalt dat bedrijven met 50 of meer werknemers een Gezondheids- en Veiligheidscomité moeten vormen. Dit comité, bestaande uit preventie delegaties en werkgeversvertegenwoordigers, voorkomt financiële boetes tot €225.018 voor bedrijven die niet voldoen.

Verplichting om een Ondernemingsraad te hebben

Volgens artikel 63 van het Arbeidsstatuut moeten bedrijven met 50 of meer werknemers een Ondernemingsraad hebben om de belangen van de werknemers te verdedigen. Niet-naleving van deze verplichting kan leiden tot sancties en de oprichting van gezamenlijke commissies in specifieke gevallen.

Digitale verbinding in 2024

Wet 10/2021 waarborgt het recht op digitale ontkoppeling. Bedrijven die dit recht niet respecteren, kunnen boetes tot €7.500 krijgen.

Dataprivacy

Bedrijven moeten voldoen aan de regels inzake dataprivacy, en het niet naleven hiervan kan leiden tot boetes tot €20 miljoen.

Hoe kunnen we u helpen?

Ontgrendel de geheimen van succesvolle tewerkstelling in Spanje! Verbind u vandaag nog met ons team van experts en krijg onschatbare inzichten om het wervingsproces in Spanje te navigeren. Laten we samen uw weg naar succes bouwen!

Our network

Your ideal
global partner

For our talent, being able to be globally mobile and to work for any employer from anywhere around the globe is key.

Image

Working remote in Poland, thanks!

Image

Thanks for helping me out in France!

You’re welcome, we’re Parakar

Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254