Fraud Blocker Veranderingen in het Nederlandse pensioensysteem - Parakar

Veranderingen in het Nederlandse pensioensysteem

In deze blog belichten we de meest recente updates met betrekking tot het zich ontwikkelende landschap van het Nederlandse pensioensysteem, en leggen we uit hoe deze veranderingen van invloed kunnen zijn op uw toekomstige pensioenuitkeringen.

Naar aanleiding van de recente goedkeuring van de Wet toekomst pensioenen, zijn aanpassingen gepland om pensioenhervormingen vorm te geven, met ingang van 1 juli 2023. Deze blog heeft tot doel u een uitgebreid inzicht te geven in deze veranderingen.

In deze blog worden de volgende vragen beantwoord

 • Overzicht van veranderingen:
  Welke recente updates worden benadrukt in de blog met betrekking tot het zich ontwikkelende landschap van het Nederlandse pensioensysteem, en hoe kunnen deze veranderingen van invloed zijn op toekomstige pensioenuitkeringen?
 • Veranderingen die ingaan op 1 juli 2023:
  Welke aanpassingen zijn gepland onder de Wet toekomst pensioenen vanaf 1 juli 2023, en hoe beïnvloeden deze veranderingen de belastingvrijstelling en wachttijden voor pensioenopbouw?
 • Veranderingen die ingaan op 1 januari 2024:
  Wat voor significante verandering wordt er verwacht vanaf 1 januari 2024, met betrekking tot de minimale leeftijd voor pensioenopbouw, en hoe sluit dit aan bij de bredere doelstellingen van het nieuwe pensioensysteem?
 • Overgang naar een premieovereenkomst:
  Hoe beïnvloedt de overgang naar een premieovereenkomst, die effectief is in het nieuwe pensioensysteem, de maandelijkse premiestructuur voor personen van verschillende leeftijden?
 • Impact op werkgelegenheid en baantransities:
  Hoe dragen de in de blog genoemde veranderingen bij aan het waarborgen dat het wisselen van banen en werkloos worden niet significant van invloed zijn op de pensioenopbouw?

De Nederlandse pensioenstructuur

De Nederlandse pensioenstructuur is verankerd in drie onderscheidende pijlers, elk met zijn eigen kenmerkende eigenschappen:

 1. Staatspensioen (Algemene Ouderdoms Wet – AOW)
 2. Aanvullende pensioenvoordelen via werkgevers: Opgebouwd op basis van uw dienstverband.
 3. Privé-aanvullende pensioenvoordelen: Persoonlijke bijdragen voor extra zekerheid. Veranderingen in het Nederlandse pensioensysteem:

Ingang op 1 juli 2023:

 1. De belastingvrijstelling voor pensioenopbouw in het particuliere pensioen (derde pijler) wordt uitgebreid van 13% naar 30%. Deze aanpassing stelt zelfstandigen in staat om hun pensioenbijdragen te verhogen.
 2. De wachttijd voor pensioenopbouw is niet langer van toepassing. Dit betekent dat pensioenvoordelen in de tweede pijler beginnen op te bouwen vanaf uw startdatum, in plaats van te wachten tot de volgende maand.

Ingang op 1 januari 2024:

 • De minimale leeftijd voor pensioenopbouw wordt verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar.

Vooruitkijkend heeft het nieuwe pensioensysteem tot doel om een duidelijker inzicht te bieden in uw bijdragen en opgebouwde vermogen. Deze kennis geeft u een beter begrip van uw toekomstige pensioen, aangezien het premiepercentage dat u betaalt rechtstreeks van invloed is op uw persoonlijke pensioen.

De overgang omvat ook de overgang naar een premieovereenkomst. Dit betekent dat de maandelijkse premie voor iedereen gelijk zal zijn, waarbij de degressieve structuur wanneer u ouder wordt wordt geëlimineerd.

Belangrijk: Als u via Parakar bent aangenomen, was het gelijke premiepercentage voor alle leeftijden al van toepassing, omdat u bent ingeschreven onder het Adequate Pensioenplan.

De bovengenoemde veranderingen dragen er ook aan bij dat het wisselen van baan en/of werkloos worden niet langer een grote invloed zal hebben op uw pensioenopbouw. Deze aanpassing weerspiegelt het veranderende werklandschap waar individuen mogelijk niet hun hele loopbaan bij één werkgever doorbrengen.

Vooruitkijkend: Welke stappen zijn vereist?

Voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel in Nederland hoeft u niets te doen.

Het kan echter een goed idee zijn om uw contactgegevens bij de (mogelijke) verschillende pensioenverstrekkers te controleren en ervoor te zorgen dat alles correct is ingevuld. Op deze manier kan alle informatie over de overgang naar het nieuwe pensioenplan u correct bereiken.

Als u vragen heeft of meer verduidelijking nodig heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons toegewijde team van HR-experts via de onderstaande knop.

Our network

Your ideal
global partner

For our talent, being able to be globally mobile and to work for any employer from anywhere around the globe is key.

Image

Working remote in Poland, thanks!

Image

Thanks for helping me out in France!

You’re welcome, we’re Parakar

Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254