Fraud Blocker Progressieve immigratiehervorming in Duitsland - Parakar

Progressieve immigratiehervorming in Duitsland

Duitsland staat op het punt om een belangrijke immigratiehervorming door te voeren, met de implementatie van een nieuwe immigratiewet vanaf november 2023. De veranderingen zijn gericht op het stroomlijnen en vereenvoudigen van het proces voor inwoners van buiten de EU om in Duitsland te werken, om zo een meer inclusieve en geschoolde beroepsbevolking te stimuleren. Laten we eens kijken naar de belangrijkste aspecten van deze baanbrekende hervorming.

Beantwoorde vragen in deze blog

 • Het drieledige concept (SEP-concept) in de Duitse immigratiehervorming: Hoe categoriseert het drieledige concept van Specialisten, Ervaring en Potentieel (SEP-concept) in de nieuwe immigratiewet van Duitsland immigranten?
 • Het hervormde Blue Card-proces in Duitsland: Welke veranderingen worden doorgevoerd in het Duitse Blue Card proces, en hoe zijn deze veranderingen gericht op het aantrekken van meer geschoolde werknemers?
 • Veranderingen met ingang van november 2023: Hoe draagt de aanpassing van de minimumlooneis voor aanvragers van een blauwe kaart bij aan het aantrekken van universitair geschoolden, en wat zijn de belangrijkste verbeteringen in de mobiliteit voor houders van een EU Blue Card?
 • Wijzigingen met ingang van maart 2024: Welke mogelijkheden voor kwalificatiemaatregelen worden uitgebreid onder de immigratiehervorming, en hoe zorgen deze veranderingen voor meer flexibiliteit voor zowel werkgevers als toekomstige geschoolde werknemers?
 • Diversiteit en innovatie in de Duitse beroepsbevolking: Op welke manieren bevordert de Duitse immigratiehervorming diversiteit en innovatie in de Duitse beroepsbevolking?

Het drieledige concept en het hervormde EU Blue Card proces

Het drieledige concept: Specialisten, Ervaring, Potentieel (SEP-concept): Centraal in de nieuwe immigratiewet staat de invoering van een drieledig concept – Specialisten, Ervaring en Potentieel (SEP-concept). Dit kader is ontworpen om immigranten in te delen op basis van hun expertise, werkervaring en potentiële bijdragen. Dit creëert een meer genuanceerde en flexibele benadering van immigratie.

Hervormde Blue Card procedure: In overeenstemming met een nieuwe EU-richtlijn herziet Duitsland zijn Blue Card-proces om gezinshereniging te vergemakkelijken om gezinshereniging, permanent verblijf en verandering van baan gemakkelijker te maken. De hervormingen meer geschoolde werknemers met een universitair diploma naar Duitsland aan te trekken.

Wijzigingen in november 2023

 • Aanpassing minimumloonvereiste: Het minimumloonvereiste voor aanvragers van een Blue Card is verlaagd naar 43.800 euro per jaar, met een lagere drempel van 39.682,80 euro per jaar voor knelpuntberoepen. Deze aanpassing is bedoeld voor universitair afgestudeerden binnen drie jaar na hun afstuderen. De lijst van knelpuntberoepen is uitgebreid en omvat nu ook IT-specialisten zonder universitair diploma maar met drie jaar relevante werkervaring.
 • Mobiliteit voor houders van de Europese Blue Card: Houders van een Europese Blue Card uit andere lidstaten kunnen nu tot 90 dagen in Duitsland verblijven zonder visum of werkvergunning, wat de mobiliteit op korte en lange termijn bevordert. Langdurige verhuizing naar Duitsland wordt vereenvoudigd na een verblijf van minimaal 12 maanden in een ander EU-land.
 • Vereenvoudigde gezinshereniging: Gezinshereniging is bevoorrecht voor houders van een Europese Blue Card, met vereenvoudigde toegangsprocedures voor gezinsleden.
 • Aanpassingen van de arbeidswetgeving: Cruciale aanpassingen in § 18a en § 18b van de AufenthG zorgen ervoor dat verblijfsvergunningen worden verleend op basis van het voldoen aan alle vereisten, waarbij functietitels niet langer strikt gekoppeld zijn aan universitaire diploma’s of een beroepsopleiding.

Wijzigingen in maart 2024

 • Ruimere mogelijkheden voor kwalificatiemaatregelen: Verblijfsvergunningen voor kwalificatiemaatregelen worden verlengd van 18 naar 24 maanden, met een mogelijkheid tot verdere verlenging tot drie jaar. Dit biedt werkgevers meer flexibiliteit.
 • Meer tweede banen tijdens kwalificatiemaatregelen: Toekomstige geschoolde werknemers kunnen een bijbaan van maximaal 20 uur per week aannemen tijdens kwalificatiemaatregelen, wat de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijkt.
 • Nieuwe toegangswegen voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse beroepskwalificaties: De Skilled Immigration Act introduceert nieuwe routes voor het bereiken van gelijkwaardigheid van buitenlandse beroepskwalificaties, met de nadruk op erkenningspartnerschappen en kwalificatieanalyses.
 • Specialisten met werkervaring: Personen met twee jaar praktijkervaring in niet-staatsgereglementeerde beroepen kunnen nu in Duitsland werken zonder erkenning van lokale kwalificaties.
 • Opname van verpleegassistenten: Personen met een of twee jaar opleiding tot verpleegassistent kunnen nu permanent in de gezondheidszorg werken.
 • Uitbreiding ingezetenschap voor erkenning buitenlandse beroepskwalificatie: De mogelijkheid om Duitsland binnen te komen voor erkenning van beroepskwalificaties wordt uitgebreid, waardoor partnerschappen voor erkenning tussen geschoolde werknemers en werkgevers ontstaan.

Veranderingen in juni 2024

 • Chancenkarte (Kanskaart): Met de Chancenkarte kunnen geschoolde werknemers uit derde landen werk zoeken in Duitsland op basis van een puntensysteem dat kwalificaties, taalvaardigheden, werkervaring, leeftijd en banden met Duitsland evalueert.
 • Uitbreiding van de Westelijke Balkanverordening: De regeling voor de Westelijke Balkan, die toegang biedt tot de Duitse arbeidsmarkt, wordt verlengd tot na 2023, met een quotum van 50.000 goedkeuringen per jaar vanaf juni 2024.

Wat is er veranderd?

 • Minimum jaarsalaris: Het minimumjaarloon voor aanvragers van een blauwe kaart is aangepast.
 • Gelijkwaardigheid kwalificatie-baan: De koppeling tussen functietitels en universitaire diploma’s of beroepsopleidingen is versoepeld.

De nieuwe immigratiewet van Duitsland betekent een progressieve sprong in de richting van een meer inclusieve en geschoolde beroepsbevolking. Door criteria te herdefiniëren, toelatingsprocedures te versoepelen en een holistische aanpak te omarmen, Duitsland opent niet alleen zijn deuren, maar creëert ook een pad voor een gevarieerde pool van talent om bij te dragen aan het economische en culturele landschap.

De nieuwe immigratiewet in Duitsland betekent een gedurfde stap in de richting van een meer dynamische en wereldwijd concurrerende beroepsbevolking. Hier volgen enkele aanvullende inzichten:

 1. Diversiteit en innovatie: Door de lijst van knelpuntberoepen uit te breiden en IT specialisten zonder universitair diploma in aanmerking te laten komen voor een Blue Card, bevordert Duitsland actief de diversiteit in zijn beroepsbevolking. Dit pakt niet alleen tekorten aan vaardigheden aan, maar zorgt ook voor innovatie en gevarieerde perspectieven in de industrieën van het land.
 2. Wereldwijde talentenpool: De voorziening voor korte- en langetermijnmobiliteit voor houders van een Europese Blue Card uit andere lidstaten toont Duitslands toewijding om een bredere pool van geschoolde professionals binnen de Europese Unie. Dit bevordert niet alleen de samenwerking, maar het algemene concurrentievermogen van de Europese beroepsbevolking op wereldschaal.
 3. Gezinsvriendelijk beleid: De vereenvoudigde gezinshereniging en de mogelijkheid voor individuen om hun ouders en schoonouders naar Duitsland te laten komen nadat ze een verblijfsvergunning hebben gekregen, voegen een gezinsvriendelijke dimensie toe aan de immigratiehervormingen. Dit erkent het belang van eenheid en creëert een meer ondersteunende omgeving voor mensen die hun leven in Duitsland vestigen.
 4. Erkenningspartnerschappen: Het concept van erkenningspartnerschappen voor door de staat gereglementeerde beroepen toont Duitslands toewijding om geschoolde werknemers efficiënt te integreren. Door partnerschappen tussen geschoolde arbeiders en werkgevers, erkent het land niet alleen de kwalificaties van individuen, maar creëert het ook een samenwerkingskader waar zowel de werknemers als de Duitse economie ten goede komt.
 5. Chancenkarte voor werknemers uit derde landen: De invoering van de Chancenkarte (Kanskaart) in juni 2024 onderstreept nog eens dat Duitsland openstaat voor talent uit derde wereld landen. Door punten voor verschillende kwalificaties en vaardigheden zorgt de Chancenkarte voor een eerlijk evaluatieproces, waardoor mensen met verschillende achtergronden en expertise worden aangetrokken.

In wezen gaat de nieuwe immigratiewet van Duitsland niet alleen over het vereenvoudigen van procedures; het is een strategische zet om het land te positioneren als een wereldwijde hub voor talent en innovatie. Door diversiteit te omarmen, gezinsintegratie te vergemakkelijken en kwalificaties van over de hele wereld te erkennen, geeft Duitsland vorm aan een toekomst waarin geschoolde mensen uit verschillende hoeken van de wereld bijdragen aan de groei en welvaart van het land.

Our network

Your ideal
global partner

For our talent, being able to be globally mobile and to work for any employer from anywhere around the globe is key.

Image

Working remote in Poland, thanks!

Image

Thanks for helping me out in France!

You’re welcome, we’re Parakar

Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254