Fraud Blocker De Poolse loonstrook: Hoe werkt het? - Parakar

De Poolse loonstrook: Hoe werkt het?

De loonstrook is een individueel salarisadministratief uittreksel dat informatie bevat over de componenten van het maandelijkse loon van de werknemer. Veel bedrijven gebruiken het om te laten zien hoe ze het loon berekenen en om de communicatie tussen werknemers en de personeelsafdeling te vergemakkelijken. Hierdoor hoeft de werkgever niet elke keer vragen over het loon te beantwoorden, en kunnen werknemers snel en transparant controleren hoe hun loon is berekend. Dit is vooral handig in gevallen waarin het berekenen van uw maandelijkse salaris behoorlijk ingewikkeld is. Dit gebeurt onder andere wanneer er verplichte of optionele toeslagen aan het basissalaris worden toegevoegd.

Het eerste deel omvat extra loon voor nachtwerk, aanwezigheidsdienst buiten werktijd, overwerk of werk op zaterdag, zondag of feestdagen. Optionele toeslagen kunnen bestaan uit functietoeslagen, stagevergoedingen, ploegentoeslagen, toeslagen voor speciale vaardigheden of werk in schadelijke omstandigheden. Het uiteindelijke beloningsbedrag wordt ook beïnvloed door discretionaire bonussen of beloningen die door werkgevers worden toegekend. Met de informatie in de rest van deze blog heeft u een gedetailleerd inzicht in de Poolse loonstrook.

Wat staat er op een Poolse loonstrook?

Elke Poolse loonstrook moet bedrijfsgegevens bevatten (fiscaal identificatienummer, REGON), gegevens van de advocaat, de datum waarop het document is opgesteld en de periode waarvoor de betaling verschuldigd is. De loonstrook bevat ook looncomponenten, waaronder:

 • basissalaris;
 • reglementaire bonus
 • discretionaire bonus
 • provisie;
 • toeslagen voor nachtwerk
 • toeslagen voor werk op zon- en feestdagen;
 • toeslagen voor overwerk.

Daarnaast bevat het informatie zoals:

 • voorschotten inkomstenbelasting;
 • socialezekerheidsbijdragen
 • ziektekostenverzekeringspremies;
 • bijdragen aan PPK.

De belangrijkste informatie in de beschrijving van de loonstrook is het nettobedrag van het maandsalaris, dat de werknemer kan vergelijken met het bedrag van het loon dat hij op zijn of haar bankrekening ontvangt en kan controleren of het bedrag overeenkomt met de berekeningen en inhoudingen die in het document vermeld staan. Denk eraan dat er geen standaard document template is.

Afhankelijk van de specifieke aard van het werk en het soort contract, kan het verschillende elementen bevatten waarmee rekening wordt gehouden bij het berekenen van de vergoeding. Er wordt echter aangenomen dat het alle variabelen moet bevatten die het uiteindelijke salaris beïnvloeden.

Een Poolse loonstrook begrijpen

Hieronder vindt u een voorbeeld van een Poolse loonstrook waarbij elk onderdeel genummerd en uitgelegd is.

De poolse loonstrook: hoe werkt het? - parakar
 1. Gegevens van de werkgever
 2. Werkperiode/maand
 3. Gegevens werknemer – naam, adres, PESEL-nummer
 4. Belastingkantoor van de werknemer
 5. Werktijd, jaarlijkse vakantie, werkuren, nominale werkdagen, nominale werkuren
 6. Werkuren, bijv. 1/1, ½, etc.
 7. 7. Basissalaris
 8. Bonus (indien van toepassing)
 9. Basis voor de berekening van de bijdragen (alle componenten op basis waarvan de bijdragen worden berekend)
 10. Pensioenbijdrage – werkgever – 9,76%
 11. Arbeidsongeschiktheidsbijdrage – werkgever – 6,5%
 12. Ongevallenbijdrage – werkgever – 1,67% (kan verschillen)
 13. Bijdragen totaal
 14. Arbeidsfonds – werkgever
 15. Garantiefonds voor personeelsbeloningen – werkgever
 16. Basis van PPK
 17. PPK – werkgever – 1,5%
 18. Brutoloon
 19. Pensioenbijdrage – werknemer – 9,76%
 20. Arbeidsongeschiktheidsbijdrage – werknemer – 1,5%
 21. Ziektewetbijdrage – werknemer – 2,45%
 22. Bijdragen totaal
 23. Basis voor het berekenen van de ziektekostenverzekeringsbijdragen
 24. Bijdrage ziektekostenverzekering – werknemer – 9%
 25. Kosten om inkomen te krijgen – 250/300
 26. Belasting – 12%/32%
 27. Belastingwaarde
 28. PPK – werknemer
 29. Inhoudingen – totaal
 30. Netto salaris
 31. Vergoeding voor werken op afstand (valt niet onder bijdragen)
 32. Netto salaris totaal

Elektronische loonstroken

Steeds meer werkgevers gebruiken elektronische loonstroken om met hun werknemers te communiceren. Elektronische loonstroken maken de distributie eenvoudiger, sneller en duurzamer. Dit betekent gemak voor zowel de HR-afdeling als de werknemers die de voorkeur geven aan deze vorm van het ontvangen van informatie over hun maandelijkse salaris en de bestanddelen ervan. Tegelijkertijd is het document zelf beter beschermd tegen toegang door derden.

Standaard is het gebruik van beveiligingsmaatregelen zoals gegevensversleuteling en beveiligingscertificaten. De belangrijkste voordelen van een elektronische loonstrook zijn:

 • Beveiliging – encryptie, het gebruik van een elektronische handtekening en het wegvallen van tussenpersonen minimaliseert het risico op het openbaar maken van gevoelige gegevens,
 • Comfort – de elektronische loonstrook is een moderne oplossing die meer gemak en snellere communicatie tussen werknemers en werkgever betekent,
 • Snelheid – online loonstrookdistributie is snel en gemakkelijk te gebruiken. Eén klik is genoeg om het document naar de werknemer te sturen. Processen worden steeds meer geautomatiseerd,
 • Toegang – documenten worden gearchiveerd, zodat de werknemer er op elk moment toegang toe heeft, bijvoorbeeld via het HR- en salarisadministratieplatform,
 • Kosten – door online loonstroken te gebruiken, kunt u de kosten voor het traditionele afdrukken verlagen. Elektronische documenten zijn ook duurzamer.

Parakar als uw internationale partner

Inzicht in Poolse loonstroken is cruciaal voor zowel werkgevers als werknemers om transparantie en naleving van de lokale regelgeving te garanderen. Elke loonstrook is een uitgebreid document dat vitale informatie bevat, van bedrijfsgegevens tot beloningscomponenten en belastingaftrek. Bij Parakar benadrukken we het belang van duidelijkheid en nauwkeurigheid in salarisadministratie. Met ons als uw vertrouwde partner kunt u er zeker van zijn dat uw salarisadministratie in goede handen is.

Our network

Your ideal
global partner

For our talent, being able to be globally mobile and to work for any employer from anywhere around the globe is key.

Image

Working remote in Poland, thanks!

Image

Thanks for helping me out in France!

You’re welcome, we’re Parakar

Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254