Fraud Blocker Een Dienstverband Beëindigen in Europa - Parakar

Een dienstverband beëindigen in Europa: De juridische complexiteit

In onze huidige economie is er een toename van het aantal ontslagen als gevolg van de economische uitdagingen van de huidige markt. Helaas zien we bij deze toename ook vaker massaontslagen en zelfs faillissementen. Wij geloven dat het te allen tijde van cruciaal belang is dat het ontslagproces op een respectvolle, conforme en kwalitatief hoogstaande manier wordt afgehandeld. Daarom hebben wij de belangrijkste informatie over beëindiging van een dienstverband onder EOR samengevat.

Beantwoorde vragen in deze blog

  • Complexe aard van het ontslag van werknemers: Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en complexiteiten in verband met het ontslag van werknemers in Europa, gezien de economische uitdagingen, massaontslagen en faillissementen?
  • Verschillen tussen Europese landen: Hoe verschillen ontslagprocessen tussen Europese landen en wat zijn de unieke wetten, regels en omstandigheden waar organisaties doorheen moeten navigeren?
  • Belang van professioneel advies: Waarom is het inwinnen van professioneel advies cruciaal in het ontslagproces, en hoe kunnen experts met landspecifieke kennis organisaties helpen om naleving te garanderen en de kosten te minimaliseren?
  • De aanpak van Parakar bij het ontslag van werknemers: Hoe gaat Parakar om met de beëindiging van dienstverbanden en welke rol speelt vroegtijdige communicatie met Parakar bij het bereiken van een rendabel resultaat?

Het is algemeen bekend onder degenen die actief betrokken zijn bij arbeidsovereenkomsten in Europa dat beëindigingen, op initiatief van de werkgever (en dus van de klant), complex, duur en tijdrovend kunnen zijn. Complex omdat er zoveel strikte regels zijn die gevolgd moeten worden en kostbaar omdat de regels op zich al een kostenaspect hebben.

Het beëindigen van een dienstverband is een ingewikkeld proces dat varieert per land en afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. Het is essentieel om de unieke wetten en regels van een land en het specifieke geval te begrijpen, om naleving te garanderen en het risico op juridische stappen te minimaliseren.

Voor het beste resultaat is het sterk aan te raden om professioneel advies in te winnen van onze experts die kennis en ervaring hebben met deze landspecifieke regelgeving. Als u contact met ons opneemt, kunt u de mogelijkheden en uitdagingen van de landspecifieke regelgeving begrijpen en u door het proces begeleiden, zodat u zeker weet dat u de regels naleeft en de kosten tot een minimum beperkt blijven.

Beëindiging van het dienstverband met EOR

Parakar biedt, als Employer of Record, een zeer betrokken service als het gaat om de beëindiging van het dienstverband van werknemers. Het is van cruciaal belang om op te merken dat hoe eerder klanten Parakar op de hoogte stellen van gebeurtenissen die uiteindelijk tot beëindiging van het dienstverband leiden, hoe eerder wij advies kunnen geven en kunnen helpen om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen!

Belangrijk feit: bespreek zelfs de intentie om het dienstverband te beëindigen NIET met de werknemers voordat u de zaak met Parakar hebt besproken.

Parakar houdt zich aan de regels en wetten die gelden in het land waar de werknemer in dienst is. Dit kan betekenen dat de wensen van de cliënt aangepast moeten worden. Wij adviseren u om met een realistisch voorstel te komen, rekening houdend met de gebruiken in het land en de specifieke situatie van de zaak.

Schatting van de kosten voor de beëindiging van het dienstverband

Als algemene regel (en ongeacht de omstandigheden, en zonder rekening te houden met voordelen, bonussen en commissies) adviseert Parakar om vooraf 6 maanden salaris te begroten als ontslagkosten. Natuurlijk zullen we er tijdens het proces en de onderhandelingen alles aan doen om dit tot een minimum te beperken.

We merken wel dat werknemers de laatste tijd de lat hoger leggen in deze processen, waarschijnlijk als gevolg van bredere veranderingen op de Europese arbeidsmarkt. Daarom kan Parakar cliënten adviseren om nog grotere bedragen te begroten voor schikkingen, tot en met 6 tot 12 maanden salaris in sommige omstandigheden.

Nogmaals, hoe eerder cliënten Parakar op de hoogte stellen van omstandigheden die uiteindelijk zouden kunnen leiden tot plannen om het dienstverband te beëindigen, hoe eerder wij advies kunnen geven en kunnen helpen om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen!

Regeling en opzegtermijn

De laatste dag van het dienstverband wordt bepaald door het lokale ontslagbeleid. De vereisten voor beëindiging verschillen van land tot land. De opzegtermijn verschilt ook per land, maar hangt ook samen met de datum van ondertekening van een vaststellingsovereenkomst. Het is daarom moeilijk om deze datum van tevoren als vaste datum te noemen, maar uiteraard goed om als uitgangspunt te gebruiken!

Een werknemer kan op staande voet ontslagen worden als er sprake is van naar behoren gedocumenteerd grof wangedrag. Alleen de ernstigste overtredingen, zoals geweld of fraude, komen in de meeste rechtsgebieden in aanmerking voor een dergelijk ontslag.

Een werknemer kan meestal niet ontslagen worden wegens ondermaats functioneren zonder reden of voorafgaande kennisgeving en als er gezamenlijk een persoonlijk verbeteringsplan is opgesteld, opgevolgd en naar behoren gedocumenteerd. De vereisten hiervoor kunnen per rechtsgebied verschillen, kosten tijd en vereisen inspanningen van zowel de werknemer als de supervisor. Mede daarom kan het interessanter zijn om te kiezen voor een regeling via een wederzijdse beëindigingsovereenkomst.

In de meeste rechtsgebieden hebben werknemers het recht om een ontslag op staande voet juridisch aan te vechten als oneerlijk of onrechtmatig.

Om het ontslagproces op een kwalitatief hoogwaardige manier af te ronden, is het sterk aan te raden om de ontslagen ten minste één kalendermaand van tevoren bij Parakar aan te kondigen.

Kunnen wij u helpen?

Het op de juiste manier afhandelen van een ontslag kan niet alleen de overgang voor alle betrokken partijen gemakkelijker maken, maar ook uw reputatie op de arbeidsmarkt verbeteren, waardoor u in de toekomst gemakkelijker nieuwe werknemers kunt aantrekken.

Heeft u vragen over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst of wilt u advies over een specifiek geval? Wij helpen of adviseren u graag. Wij zijn al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in internationale arbeidsbemiddeling. Onze juristen ondersteunen zaken in Ierland, Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Polen, Portugal en Spanje.

Our network

Your ideal
global partner

For our talent, being able to be globally mobile and to work for any employer from anywhere around the globe is key.

Image

Working remote in Poland, thanks!

Image

Thanks for helping me out in France!

You’re welcome, we’re Parakar

Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254