Fraud Blocker Arbeidsrecht in het Verenigd Koninkrijk - Parakar
Uw lokale arbeidsgids

Arbeidsrecht in het Verenigd Koninkrijk

Het Britse arbeidsrecht biedt werknemers meer bescherming op het gebied van sociale zekerheid, inkomen en arbeidszekerheid dan veel andere buitenlandse landen, waardoor het voor werkgevers veeleisender is om eraan te voldoen.

Bent u van plan uw bedrijf uit te breiden naar Engeland, Wales, Schotland of Noord-Ierland en bent u geïnteresseerd in de Britse arbeidswetgeving? Hier vindt u een overzicht van de essentiële regelgeving die van invloed is op de arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid.

Om het u gemakkelijker te maken, hebben we alle benodigde informatie met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid, contracten, proeftijd/opzegtermijnen en beëindigingen in één document verzameld. U kunt dit dossier aanvragen door het formulier in te vullen en wij sturen het u onmiddellijk toe.

Verenigd Koninkrijk

Arbeidsvoorwaarden

Icon

Minimumloon

Vanaf april 2023 is het nationale minimumloon £10,42 per uur voor personen van 23 jaar en ouder. Voor iedereen onder de 23 gelden andere tarieven.

Icon

Betaald jaarlijks verlof

Werknemers met een 5-daagse werkweek hebben recht op 20 dagen betaald verlof plus 8 vakantiedagen per jaar. Een werkgever kan ervoor kiezen om meer verlof aan te bieden dan het wettelijke minimum. Als een werknemer halverwege een verlofjaar in dienst treedt, heeft hij of zij slechts recht op een pro rata deel van het totale jaarlijkse verlof voor het lopende verlofjaar.

Icon

Ziekteverlof

Werknemers komen in aanmerking voor een wettelijke ziekte-uitkering van maximaal 28 weken, betaald door de werkgever. Ziektegeld begint nadat de werknemer vier of meer dagen achter elkaar niet heeft gewerkt en wordt betaald tegen 109,40 pond per week. Als werknemers meer dan 7 dagen afwezig zijn van het werk, moeten ze een briefje van hun arts overleggen, het zogenaamde “fit note”. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om extra ziektegeld aan te bieden bovenop het wettelijke loon.

Icon

Werktijden

De werktijden in het Verenigd Koninkrijk worden geregeld door de Working Time Regulations 1998. Deze beperken de werkweek tot gemiddeld 48 uur (hoewel werknemers de mogelijkheid hebben om af te zien van de regeling), en de werkdag tot gemiddeld 8 uur. Ze garanderen werknemers ook het recht op betaald verlof en bepaalde rustpauzes.

Sociale zekerheid

Werkgevers moeten inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen inhouden op het loon van de werknemer. De bijdragen zijn afhankelijk van de categoriebrief van de werknemer en hoeveel de werknemer verdient.

Ziektekostenverzekering

De nationale verzekering is de verplichte bijdrage voor overheidspensioen, National Health Service, moederschap, uitkering voor werkzoekenden en bepaalde andere diensten die door de staat worden verstrekt. Werknemers betalen verplichte premies voor de nationale verzekering. Het werkgeversdeel van de nationale verzekeringsbijdrage is meestal 15,05% bovenop het totale loon. Werknemers betalen sociale verzekeringsbijdragen via de loonlijst.

Pensioen

Elke werkgever in het Verenigd Koninkrijk moet bepaalde werknemers in een bedrijfspensioen opnemen en betalen. Dit heet ‘automatische inschrijving’. Zowel de werkgevers- als de werknemersbijdrage moet in totaal minstens 8% bedragen, waarbij de minimumbijdrage van de werkgever 3% is. Als de werkgever besluit om meer dan het minimumbedrag bij te dragen, kan de bijdrage van de werknemer dienovereenkomstig worden verlaagd.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor elke werkgever. Het dekt de kosten voor het vergoeden van werknemers die gewond raken op het werk of ziek worden door het werk.

Zwangerschapsverlof

Vrouwelijke werknemers kunnen tot 52 weken zwangerschapsverlof opnemen. De eerste 26 weken staan bekend als ‘Gewoon Zwangerschapsverlof’, de laatste 26 weken als ‘Aanvullend Zwangerschapsverlof’. Het vroegst dat verlof kan worden opgenomen, is 11 weken voor de verwachte week van de bevalling, tenzij de baby te vroeg wordt geboren. Werknemers moeten minimaal 2 weken na de bevalling opnemen.

Wettelijk Zwangerschapsverlof (SMP) voor in aanmerking komende werknemers kan worden betaald gedurende maximaal 39 weken, meestal als volgt:

  • De eerste 6 weken: 90% van hun gemiddelde wekelijkse verdiensten (AWE) vóór belasting.
  • De resterende 33 weken: £156.66 of 90% van hun AWE (het laagste bedrag).
  • Belasting en Nationale Verzekering moeten worden ingehouden.
  • Arbeidsvoorwaarden (zoals pensioenbijdragen) zijn beschermd.

Vaderschapsverlof

Partners kunnen ervoor kiezen om 1 week of 2 opeenvolgende weken vaderschapsverlof op te nemen. Verlof kan niet voor de geboorte beginnen. Wettelijk Vaderschapsverlof voor in aanmerking komende werknemers is ofwel £156.66 per week of 90% van hun gemiddelde wekelijkse verdiensten (het laagste bedrag).

Er is ook de mogelijkheid van Gedeeld Ouderschapsverlof dat meer keuze biedt in hoe twee ouders voor hun kind kunnen zorgen.

Ouderschapsverlof

In aanmerking komende werknemers kunnen onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Werknemers hebben recht op 18 weken verlof voor elk kind en geadopteerd kind, tot hun 18e verjaardag. De limiet voor hoeveel ouderschapsverlof elke ouder per jaar kan opnemen, is 4 weken voor elk kind (tenzij de werkgever anders overeenkomt). Werknemers moeten 21 dagen van tevoren hun beoogde startdatum melden.

Uw gids

Ons team

Neem contact op met onze experts in het Verenigd Koninkrijk, die altijd graag uw vragen beantwoorden over de Britse arbeidsregelgeving.

HR-consultants VK

Arbeidsrecht in het verenigd koninkrijk - parakar
Flavia Lucchetti
HR Operations
Arbeidsrecht in het verenigd koninkrijk - parakar
Rebecca Clifford
HR Operations
Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254