Fraud Blocker Arbeidsrecht in Spanje - Parakar
UW LOKALE ARBEIDSGIDS

Arbeidsrecht in Spanje

Het Spaanse arbeidsrecht staat erom bekend dat het werknemers een uitgebreidere bescherming biedt op het gebied van sociale zekerheid, inkomenszekerheid en arbeidszekerheid dan verschillende andere buitenlandse landen. Daarom kan het voor werkgevers een uitdaging zijn om aan de regelgeving te voldoen.

Bent u van plan om je bedrijf uit te breiden naar Spanje en wilt u vertrouwd raken met de Spaanse arbeidswetgeving? Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste regels die van invloed zijn op arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid.

Om het u gemakkelijk te maken, hebben we alle benodigde informatie over arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid, contracten, proeftijd/aanzegtermijnen en beëindiging van het dienstverband in één document samengebracht. Vul het formulier in en wij sturen het u snel toe.

 

Spanje

Abeidsvoorwaarden

Icon

Minimumloon

Het wettelijk minimumloon houdt rekening met het systeem gebaseerd op 14 betalingen. Het minimumsalaris (bruto) in Spanje voor 2023 is:

 • Minimaal maandelijks salaris: EUR 1.080,00 bruto (betaald in 14 termijnen)
 • Minimaal jaarlijks salaris: EUR 15.120,00 bruto

Collectieve overeenkomsten in Spanje kunnen ook het minimumloon reguleren dat moet worden overwogen voor verschillende beroepsgroepen en categorieën van werknemers.

Icon

Extra betalingen

Historisch gezien wordt het salaris in Spanje betaald in 14 termijnen – 12 maandelijkse lonen plus twee extra betalingen in juli en december. Dit kan echter verschillen tussen bedrijven en collectieve overeenkomsten. Het salaris kan ook worden betaald in 12 maandelijkse betalingen. Hierbij wordt het jaarlijkse salaris verdeeld in 12 termijnen en de werknemer ontvangt elke maand hetzelfde salaris.

Icon

Werkuren & rusttijden

Het maximale aantal werkuren per week in Spanje is vastgesteld op 40. Het maximum is 8 uur per dag. Veel Spaanse bedrijven werken echter niet op vrijdagmiddag, daarom werken ze van maandag tot en met donderdag 8,5 uur.

Over het algemeen moet de vastgestelde rustperiode tussen het einde en het begin van de werkzaamheden 12 uur bedragen.

Icon

Ziekteverlof

Werknemers hebben recht op ziekengeld in Spanje als ze gedurende minstens 180 dagen hebben bijgedragen aan het socialezekerheidsstelsel in de vijf jaar voorafgaand aan de ziekte. Zodra een werknemer door een zorgverlener van het openbare gezondheidsstelsel als ziek wordt beschouwd, is de maximale periode om ziekengeld te ontvangen 1 jaar, wat kan worden verlengd tot 6 extra maanden. Dekking van ziekengeld is onderworpen aan verschillende voorwaarden.

Icon

Jaarlijks verlof

In Spanje is het minimum 22 werkdagen of 30 kalenderdagen per jaar betaald verlof. Onze collectieve overeenkomst stelt een minimum van 23 werkdagen vast. Bedrijven kunnen echter altijd besluiten om die dagen te verhogen.

Icon

Betaald verlof

Onze collectieve overeenkomst bepaalt dat werknemers, met voorafgaande kennisgeving en rechtvaardiging, afwezig mogen zijn van het werk, recht hebben op beloning, voor – onder andere – de volgende redenen:

 • 15 dagen in geval van huwelijk.
 • 2 dagen bij geboorte van een kind, overlijden, ongeval of ernstige ziekte, ziekenhuisopname van verwanten tot de tweede graad van bloedverwantschap of verwantschap.
 • 4 dagen in geval van overlijden van echtgenoot, ouders of kinderen.
 • 1 dag voor verhuizing van de gebruikelijke verblijfplaats.

 

 

Sociale zekerheid

Het Spaanse socialezekerheidssysteem (“Sistema Nacional de la Seguridad Social”) biedt toegang tot:

 • Gezondheidszorg
 • Ziekteverlof, vaderschaps-/moederschapsverlof
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Werkloosheid
 • Openbaar pensioen

De sociale zekerheid in Spanje omvat bijdragen van werkgevers en werknemers. Bijdragen zijn de salarispercentages die aan de Sociale Zekerheid (“Tesorería General de la Seguridad Social”) worden gegeven. De werkgever draagt ongeveer 31,95% bij (het kan variëren afhankelijk van de werkplek van de werknemer en het type contract), werknemers dragen ongeveer 6,35% bij in een contract voor onbepaalde tijd en ongeveer 6,40% in een tijdelijk contract.

Naast de bijdragen die het bedrijf rechtstreeks aan de Sociale Zekerheid levert, zijn er verplichte bedragen die moeten worden betaald aan de Mutualiteiten (“Mutuas”). Deze Mutualiteiten bieden dekking voor langdurig ziekteverlof, evenals voor ziekteverlof als gevolg van arbeidsongevallen / beroepsziekten.

Ziektekostenverzekering

Werknemers moeten zich aanmelden voor gezondheidszorg bij een van de vele “Centros de atención e información de la Seguridad Social” en het “Instituto Nacional de la Seguridad Social” (INSS)” zal hun recht op zorg bevestigen. Deze recht op zorg zal grotendeels afhangen van de persoonlijke bijdragen aan het socialezekerheidssysteem; andere factoren kunnen ook van toepassing zijn, afhankelijk van het type verlof. Zie hieronder voor meer details. Werknemers hebben toegang tot medische zorg in het gezondheidscentrum van hun woonplaats. De dekking van de staatsgezondheidszorg omvat:

 • Eerstelijns medische zorg: toegang tot openbare gezondheidscentra en ziekenhuizen
 • Noodsituaties: toegang tot spoedeisende zorg in het hele grondgebied
 • Revalidatie

Uitgesloten van deze dekking zijn tandheelkundige en oogzorg. Het openbare gezondheidssysteem in Spanje is van hoge kwaliteit. Bovendien kunnen bedrijven in Spanje hun werknemers particuliere ziektekostenverzekering aanbieden als een voordeel of binnen het flexibele compensatieplan.

Pensioen

In Spanje is het ouderdomspensioen afhankelijk van de leeftijd van de geïnteresseerde en de premies die hij gedurende zijn werkzame leven heeft opgebouwd, zijnde:

 • 67 jaar of;
 • 65 jaar wanneer 38 jaar en 6 maanden premie is bijgeschreven.

Het openbare pensioenstelsel in Spanje werkt met de bijdragen die bedrijven en werknemers leveren aan de sociale zekerheid.

Werkloosheidsverzekering

Werknemers in Spanje hebben recht op een werkloosheidsverzekering, beter bekend als “el paro”. De vereisten zijn:

 • Ontslagen zijn of een tijdelijk arbeidscontract hebben beëindigd;
 • Ten minste 360 dagen hebben bijgedragen in de afgelopen 6 jaar voordat u werkloos werd;
 • “Legaal” werkloos zijn, wat een correcte registratie bij de openbare dienst voor arbeidsbemiddeling vereist en de bereidheid om passend werk te aanvaarden.

Zwangerschaps-/

vaderschapsverlof

In Spanje duurt het zwangerschapsverlof tot 16 weken. Van deze 16 weken zijn 6 weken verplicht en moeten direct na de geboorte van de baby worden opgenomen, en de andere 10 weken zijn vrijwillig en kunnen op wekelijkse basis of in afzonderlijke periodes worden opgenomen voordat de baby één jaar oud is. Deze periode wordt verlengd in geval van een meerlinggeboorte en te vroeg geboren baby’s.

Om recht te hebben op betaald zwangerschapsverlof, moet de werknemer zich in een bijdragende situatie of een gelijkwaardige situatie bevinden en gedurende een minimumperiode hebben gewerkt, afhankelijk van de leeftijd. Als de werknemer niet aan al deze vereisten voldoet, heeft zij recht op een geboortesubsidie.

Sinds 2019 zijn de uitkeringen voor zwangerschaps- en vaderschapsverlof samengevoegd tot één enkele uitkering die bekend staat als ‘’geboorte en kinderopvang’’. De duur en de dekking hebben dezelfde uitkeringsrechten bereikt als die van het zwangerschapsverlof.

Borstvoedingsverlof

Na afloop van het zwangerschapsverlof heeft de werknemer recht op borstvoedingsverlof gedurende één uur per dag, tot het kind 9 maanden oud is. Dit uur kan worden verdeeld in twee halve uren, die aan het begin en het einde van de dag kunnen worden opgenomen. De derde optie zou zijn om de uren te accumuleren om volledige dagen te genieten (ongeveer 15 natuurlijke dagen, volgens onze Collectieve Overeenkomst).

Het kan worden aangevraagd door de moeder of de vader, of beide tegelijkertijd. Er is geen verlies van loon. Het kan alleen evenredig van invloed zijn op de bonus op basis van individuele productiviteit of aanwezigheid.

Onbetaald zorgverlof

Werknemers die verantwoordelijk zijn voor een kind jonger dan 3 jaar en een minimumanciënniteit van één jaar hebben, kunnen onbetaald zwangerschaps-/vaderschapsverlof aanvragen tot het kind 3 jaar oud is. Gedurende deze periode wordt de arbeidsrelatie opgeschort en zal er geen salarisbetaling of betaling van socialezekerheidsbijdragen door de werkgever zijn.

Uw gids

Ons team

Neem contact op met onze experts in Spanje, die altijd graag uw vragen beantwoorden over de Spaanse arbeidsregelgeving.

HR-consultants Spanje

Agustina parakar
Agustina Insiburo
HR Operations
Claudia Curotto
HR Operations
Arbeidsrecht in spanje - parakar
Natalia Fürniss Blanco
HR Operations
Arbeidsrecht in spanje - parakar
Belen Werd
HR Operations
Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254