Fraud Blocker Arbeidsrecht in Portugal - Parakar
UW LOKALE ARBEIDSGIDS

Arbeidsrecht in Portugal

In vergelijking met veel andere landen in het buitenland bieden de principes van het Portugese arbeidsrecht werknemers meestal meer sociale, inkomens- en arbeidsbescherming, waardoor de werkgever een groter financieel en operationeel risico loopt dan in het eigen land van de klant gebruikelijk is.

Overweegt u om uw bedrijf uit te breiden naar Portugal en wilt u meer weten over het Portugese arbeidsrecht? We geven u een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving die van invloed is op arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid.

Wilt u meer weten over het arbeidsrecht in Portugal? We hebben alle informatie over arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid, contracten, proeftijd/opzegtermijnen en beëindiging van dienstverbanden voor u verzameld in één bestand. Vraag het aan via onderstaande knop en we sturen u het document direct toe.

Portugal

Arbeidsvoorwaarden

Icon

Minimumloon en extra betalingen

Het minimumloon in Portugal is 820 EUR per maand.

Historisch gezien wordt het salaris in Portugal betaald in 14 termijnen – 12 maandsalarissen plus twee extra betalingen in juni en december. Dit kan echter verschillen tussen bedrijven en collectieve overeenkomsten. Het salaris kan ook in 12 maandelijkse termijnen worden betaald, waarbij het jaarlijkse salaris wordt verdeeld in 12 termijnen en de werknemer elke maand hetzelfde salaris ontvangt.

Icon

Telewerkvergoeding

Werkgevers moeten alle kosten vergoeden die werknemers maken als gevolg van thuiswerken. Werknemers moeten bewijs leveren van de toename van hun kosten door de factuur van elke maand sinds het thuiswerken te vergelijken met de factuur van dezelfde maand van het voorgaande jaar vóór het thuiswerken. Gezien dit omslachtige proces is het gebruikelijk om de werknemer een maandelijkse telewerkvergoeding te geven.

Icon

Betaald verlof

Het wettelijke minimum aantal betaalde vakantiedagen is 22 dagen, naast de wettelijke feestdagen. Tijdens het eerste jaar van dienst hebben werknemers recht op 20 dagen. Vakantiedagen moeten binnen het kalenderjaar waarin ze verschuldigd worden opgenomen. Indien nodig kunnen ze worden meegenomen en worden opgenomen tot 30 april van het volgende kalenderjaar.

Icon

Ziekteverlof

Het ziekengeld wordt door de werkgever betaald voor de eerste drie dagen tegen een tarief van 89% van het gebruikelijke salaristarief. Werknemers moeten binnen 48 uur na de eerste dag van ziekte een medisch certificaat verstrekken. Na de vierde dag van ziekte worden de uitkeringen gedekt door de socialezekerheidsbijdragen voor maximaal 1095 dagen. De hoogte van de ziekte-uitkeringen hangt af van de duur en aard van de ziekte. De betaling is over het algemeen 55% tot 75% van het salaris van de werknemer.

Icon

Werkuren

De werkdag is 8 uur per dag voor een werkweek van 40 uur. Alles boven de 40 uur wordt beschouwd als overwerk. Typische werkdagen beginnen om 9 uur, pauzeren om 13 uur voor twee uur, hervatten om 15 uur en eindigen om 19 uur.

Icon

Medisch onderzoek

Werknemers hebben recht op een initiële medische keuring. De werkgever draagt de kosten van het medisch onderzoek en moet indien mogelijk worden gepland tijdens de werkuren. Het medische onderzoek moet worden uitgevoerd binnen 15 dagen na de startdatum van de werknemer.

Sociale zekerheid

Werknemers hebben recht op sociale zekerheidsdekking in Portugal. Bijdragen worden geleverd door zowel werkgever als werknemer en dekken ziekte, beroepsziekten, zwangerschap, vaderschap, adoptie, werkloosheid, invaliditeit, pensioen en overlijden. Werknemers betalen 11% van hun salaris en hun werkgever komt overeen met ongeveer 23,75%.

Openbare ziektekostenverzekering

De openbare ziektekostenverzekering wordt verzorgd via het nationale systeem – Direção-Geral da Saúde (DGS) – en wordt uitgevoerd door het Serviço Nacional de Saúde (SNS). Alle buitenlandse mensen met een vast adres in Portugal kunnen gebruik maken van het SNS. Werknemers hebben de mogelijkheid om tegen hun eigen kosten aanvullend te kiezen voor een particuliere ziektekostenverzekering.

Ongevallenverzekering

De Arbeidsongevallenverzekering wordt betaald door de werkgever en dekt alle claims met betrekking tot letsel door ongevallen voor werkgevers.

Waarborgloonfonds

Werkgevers zijn verplicht om maandelijks 1% van het bruto-inkomen van een werknemer bij te dragen aan het Werkgarantiefonds en het Waarborgfonds Werkgarantie. Dit beschermt werknemers tegen het risico om hun salaris niet te ontvangen in geval van faillissement van het bedrijf. De verplichting om bijdragen te betalen aan het Werkgarantiefonds wordt opgeschort gedurende de looptijd van de middellange termijn overeenkomst voor de verbetering van inkomens, lonen en concurrentievermogen. Het wordt opgeschort totdat de wijzigingen in het wettelijk kader van het Arbeidscompensatiefonds van kracht worden.

Pensioen

Het Portugese pensioenstelsel bestaat uit een staatspensioenregeling die wordt verzorgd door de overheid. Werknemer en werkgever dragen bij aan het staatspensioen via de socialezekerheidsbijdragen. Dit omvat ook een overlevings- en invaliditeitspensioen.

Zwangerschapsverlof

Vrouwelijke werknemers komen in aanmerking voor 30 dagen volledig betaald zwangerschapsverlof door de sociale zekerheid vóór de geboorte van een kind (optioneel) en 42 dagen na de geboorte (verplicht). Als de werknemer een tweeling krijgt, heeft ze recht op 30 extra dagen.

Vaderschapsverlof

Partners hebben recht op 28 opeenvolgende of afgewisselde dagen van minstens 7 dagen in de 42 dagen na de geboorte van het kind (gelijktijdig met het initiële verlof van de moeder), waarvan er 7 onmiddellijk daarna moeten worden opgenomen.

Initieel ouderschapsverlof

De initiële ouderschapstoelage wordt toegekend aan de partner of moeder voor 120 tot 150 opeenvolgende dagen, gelijkelijk uitgebreid tot beiden. De periode kan door beiden gelijktijdig worden opgenomen. In het geval van een levenloze geboorte zijn alleen de 120 dagen toegestaan. In sommige gevallen kan de periode met 30 dagen worden verlengd.

Uw gids

Ons team

Neem contact op met onze experts in Portugal, die altijd graag uw vragen beantwoorden over de Portugal arbeidsregelgeving.

HR-consultants Portugal

Arbeidsrecht in portugal - parakar
Belen Werd
HR Operations
Arbeidsrecht in portugal - parakar
Veerle Holterhues
HR Operations
Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254