Fraud Blocker Arbeidsrecht in Polen - Parakar
UW LOKALE ARBEIDSGIDS

Arbeidsrecht in Polen

In vergelijking met veel andere landen bieden de beginselen van het Poolse arbeidsrecht werknemers vaak betere sociale, inkomens- en arbeidsbescherming, wat het financiële en operationele risico voor bedrijven en werkgevers kan vergroten in vergelijking met wat gebruikelijk kan zijn in het thuisland van de klant.

Als u overweegt om uw bedrijf uit te breiden naar Polen en meer wilt weten over het Poolse arbeidsrecht, volgt hier een korte samenvatting van de belangrijkste wetten en regels die van invloed zijn op arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid.

Als u geïnteresseerd bent in meer gedetailleerde informatie over het Poolse arbeidsrecht, hebben we alle relevante informatie over arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid, contracttypes, proeftijd/meldingsperiode en beëindiging in één document samengevat. Vul uw gegevens in en u ontvangt de informatie direct.

Polen

Abeidsvoorwaarden

Icon

Minimumloon

Het minimumloon in Polen bedraagt PLN 4.242 (~EUR 981)per maand in de eerste helft van 2024. Vanaf 1 juli 2024 zal het PLN 4.300 (~EUR 994) zijn.

Icon

Rusttijden

Alle werknemers hebben recht op een ononderbroken dagelijkse rustperiode van ten minste 11 uur en een wekelijkse rustperiode van ten minste 35 uur of 24 uur in bepaalde gevallen.

 

Icon

Medisch onderzoek

Werknemers hebben recht op initiële, periodieke en follow-up medische onderzoeken. De werkgever draagt de kosten van het medisch onderzoek en moet deze indien mogelijk tijdens de werkuren plannen. Werknemers mogen niet beginnen met werken zonder een geldig medisch certificaat waarin staat dat er geen contra-indicaties zijn om in een specifieke functie te werken.

Icon

Werkuren

Werknemers worden geacht gemiddeld 40 uur per week te werken (8 uur per dag – 5 dagen per week). De wekelijkse arbeidstijd inclusief overuren mag gedurende de aangenomen afrekeningsperiode niet meer bedragen dan een gemiddelde van 48 uur en 150 uur gedurende het kalenderjaar.

Icon

Betaald jaarlijks verlof

Het wettelijk minimumaantal vakantiedagen is 20 of 26 dagen per jaar, afhankelijk van het dienstverband van de werknemer (minder dan 10 jaar = 20 dagen; 10 jaar of meer = 26 dagen). Ook wordt rekening gehouden met opleiding bij de berekening van het recht op vakantie (bijvoorbeeld, afstuderen aan de universiteit wordt behandeld als 8 jaar dienstverband). Nieuwe werknemers die gedurende het kalenderjaar in dienst zijn genomen, hebben recht op jaarlijkse vakantie naar verhouding tot de periode waarvoor ze in dienst zijn bij de nieuwe werkgever.

Niet-opgenomen vakantiedagen worden overgedragen naar het volgende jaar en moeten vóór 30 september van het volgende jaar worden opgenomen. Het is verboden om werknemers te betalen voor niet-opgenomen verlof, behalve als hun dienstverband eindigt.

Icon

Ziekteverlof

Alle werknemers zijn gedekt door verplichte ziekteverzekering. Ziekengeld wordt gefinancierd door de werkgever. Het wordt uitbetaald aan de werknemer gedurende de eerste 33 dagen van arbeidsongeschiktheid in een kalenderjaar (gedurende de eerste 14 dagen, indien de werknemer 50 jaar of ouder is). Het recht op ziekengeld wordt door werknemers alleen verworven na 30 dagen ononderbroken verzekering (de wachttijd). Elke afwezigheid wegens ziekte vereist een medisch certificaat ondertekend door een arts.

Ziektekostenverzekering

Alleen werknemers betalen bijdragen voor de ziektekostenverzekering in Polen. De werkgever berekent, houdt in en draagt namens de werknemer de bijdrage af.

Pensioen & Kapitaalplannen van werknemers (PPK)

Werknemers die in Polen werken, worden automatisch ingeschreven voor de Wettelijke Pensioenverzekering zodra ze beginnen met werken. De voordelen omvatten niet alleen het pensioen op zich, maar ook arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

PPK is een verplicht lange termijn spaarsysteem voor werknemers dat gezamenlijk wordt gefinancierd door de werknemer, de werkgever en de overheid en wordt beheerd door een financiële instelling van derden. De werkgever betaalt een basale bijdrage van 1,5% van het bruto salaris aan elke deelnemende werknemer. Werkgevers kunnen kiezen voor een aanvullende bijdrage. De werkgever berekent, houdt in en draagt ook de bijdrage van de werknemer af aan de financiële instelling die PPK beheert.

Ongevallenverzekering

De werkgeversbijdrage omvat een ongevallenverzekering, waarvan het bedrag varieert op basis van het aantal werknemers en de bedrijfssector.

Arbeidsfonds & Fonds voor Gegarandeerde Voordelen voor Werknemers (FGSP)

Werkgevers moeten bijdragen aan de werkloosheidsverzekering/arbeidsfonds. In geval van werkloosheid kunnen werknemers die minstens 365 dagen hebben gewerkt in de laatste 18 maanden en het minimumloon hebben ontvangen, recht hebben op een werkloosheidsuitkering.

In geval van faillissement van de werkgever worden alle vorderingen van werknemers, voormalige werknemers en hun overlevende afhankelijken gegarandeerd door het fonds voor werknemersvoordelen. De werkgever draagt ook bij aan dit fonds.

Zwangerschapsverlof

Alle zwangere werknemers die onder een arbeidsovereenkomst werken, hebben recht op zwangerschapsverlof (urlop macierzyński) van 20 weken, waarvan er 6 vóór de uitgerekende datum kunnen worden opgenomen. In geval van een meerlingzwangerschap wordt het verlof verlengd tot 31/33/35/37 weken (afhankelijk van het aantal kinderen). Als de moeder eerder wil terugkeren naar het werk, kan ze alleen het verplichte minimum van 14 weken verlof opnemen. De rest van het verlof kan worden opgenomen door de vader van het kind.

Het Sociaal Zekerheidsinstituut dekt het zwangerschapsverlof tegen 100% van het salaris van de werknemer.

Vaderschapsverlof

Werknemers hebben recht op twee weken betaald vaderschapsverlof binnen de eerste 24 maanden na de geboorte van het kind (of vanaf de datum van adoptie, voordat het kind 7 jaar wordt). Het verlof kan in maximaal twee termijnen worden opgenomen, elk niet korter dan één week.

De sociale zekerheid betaalt het verlof tegen een tarief van 100% van het salaris van de werknemer.

Ouderschapsverlof

Ouders hebben recht op een maximum van 32 weken (34 weken voor meerlingen) betaald ouderschapsverlof, dat direct na volledig gebruik van het zwangerschapsverlof kan worden opgenomen.

Ouderschapsverlof moet worden opgenomen tot het einde van het kalenderjaar waarin het kind de leeftijd van 6 jaar bereikt.

Uw gids

Ons team

Neem contact op met onze experts in Polen, die altijd graag uw vragen beantwoorden over de Poolse arbeidsregelgeving.

HR-consultants Polen

Arbeidsrecht in polen - parakar
Justyna Czuk
HR Operations
Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254