Fraud Blocker Arbeidsrecht in Ierland - Parakar
UW LOKALE ARBEIDSGIDS

Arbeidsrecht in Ierland

Vergeleken met veel andere landen bieden de Ierse arbeidsrechtelijke principes werknemers vaak een betere sociale, inkomens- en arbeidsbescherming. Hierdoor kan het financiële en operationele risico voor het bedrijf en de werkgever groter zijn dan in het thuisland van de klant.

Denkt u erover na om uw bedrijf uit te breiden naar Ierland en wilt u meer weten over de Ierse arbeidswetgeving? Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste wetten en regels die van invloed zijn op arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid.

Wilt u meer weten over het Ierse arbeidsrecht? Wij hebben alle informatie over arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid, contractvormen, proeftijd/opzegtermijnen en beëindiging van het dienstverband voor u verzameld in één bestand. Vul het formulier in en we sturen u meteen het Ierse overzicht toe.

Ierland

Arbeidsvoorwaarden

Icon

Minimumloon

Vanaf 1 januari 2023 bedraagt het nationale minimumloon EUR 11,30 bruto per uur. Verschillende tarieven gelden voor werknemers jonger dan 20 jaar:

 • 20 jaar en ouder: EUR 11,30
 • 19 jaar: EUR 10,17
 • 18 jaar: EUR 9,04
 • Jonger dan 18 jaar: EUR 7,91
Icon

Werkuren

De maximale gemiddelde werkweek mag niet meer dan 48 uur bedragen. Voor de meeste werknemers wordt het gemiddelde berekend over een periode van 4 maanden met uitzonderingen van de beveiligingssector, zorgsector of vergelijkbare sectoren. Er is geen wettelijke verplichting voor de werkgever om werknemers te betalen voor overwerk.

Icon

Betaald jaarlijks verlof

Werknemers hebben recht op een minimum van 20 dagen betaald verlof per jaar. Het jaarlijkse verlof wordt naar verhouding berekend voor werknemers die parttime werken. Het is aan de werkgever om te beslissen wanneer het jaarlijkse verlof kan worden opgenomen, maar dit is onderworpen aan een aantal voorwaarden.

 • Het resterende wettelijke verlof kan worden overgedragen naar het volgende jaar, tot eind juni.
 • Na 8 opeenvolgende maanden te hebben gewerkt, heeft de werknemer recht op betaald verlof gedurende een ononderbroken periode van twee weken.
 • Gedurende elk jaar van dienstverband wordt het recht op verlof naar verhouding opgebouwd, zijnde 1/12e van het jaarlijkse recht, beginnend op de eerste dag van elke maand en afgerond op de dichtstbijzijnde halve dag.
Icon

Ziekteverlof

Vanaf 2023 hebben werknemers in Ierland het recht om betaald te worden voor een paar dagen ziekteverlof. Werkgevers zullen verplicht zijn om Wettelijk Ziekteverlof te verstrekken aan werknemers onder voorgestelde wetgeving, het Ziekteverlofwetsvoorstel 2021. Het ziekteverlofstelsel zal worden ingevoerd over een periode van vier jaar:

 • 2023: 3 dagen ziekteverlof
 • 2024: 5 dagen ziekteverlof
 • 2025: 7 dagen ziekteverlof
 • 2026: 10 dagen ziekteverlof

Ziekteverlof wordt uitbetaald tegen een tarief van 70% van het salaris van een werknemer, onderworpen aan een dagelijkse drempel van EUR 110.

Sociale verzekering

De sociale verzekeringsbijdrage die de meeste werknemers in Ierland betalen, heet Pay Related Social Insurance (PRSI). Zoals de naam al aangeeft is het PRSI afhankelijk van het inkomen, maar ook van het type werk dat een werknemer uitvoert. Werknemers worden toegewezen aan een PRSI-subklasse die de bijdragen aan de zijde van de werknemer/werkgever definieert, evenals de uitkeringen waarvoor een werknemer in aanmerking komt.

Gezondheidszorg

Terwijl ze bijdragen aan PRSI, heeft een werknemer recht op het Ierse openbare gezondheidszorgsysteem. Hoewel de algemene kwaliteit van de gezondheidszorg in Ierland goed is, betekent verzekerd zijn bij het openbare systeem lange wachttijden, een beperkt aantal artsen en zijn de kosten voor de werknemer. Om deze reden kiezen veel Ierse werknemers voor een particuliere ziektekostenverzekering, die een snellere toegang tot behandelingen en een ruimere keuze aan artsen en ziekenhuizen biedt.

Pensioen

Over het algemeen zijn er drie verschillende soorten pensioenregelingen in Ierland, waarvan twee staatspensioenen (bijdrage- en niet-bijdragepensioen) en één regeling wordt aangeboden door de werkgever, het bedrijfspensioenregeling. Er is geen wettelijke verplichting voor werkgevers om bedrijfspensioenregelingen aan te bieden. Als de werkgever echter geen bedrijfspensioenregeling heeft, is de werkgever verplicht de werknemer toegang te geven tot een zogenaamde Personal Retirement Savings Account-regeling, of PRSA-regeling. Zelfs als de werkgever niet bijdraagt, kan een werknemer een contract afsluiten met een PRSA-provider.

Kinderopvangverlof

Naast zwangerschaps-, vaderschaps- en ouderschapsverlof, die hieronder worden uitgelegd, kunnen werknemers in Ierland ook gebruikmaken van ‘adoptieverlof’ en ‘ouderverlof’.

 • Adoptieverlof geeft een ouder van het adopterende stel of een ouder die alleen adopteert, recht op 24 weken verlof van het werk. Het verlof begint vanaf de datum waarop het kind in de zorg van de werknemer wordt geplaatst.
 • Ouderverlof geeft elke ouder recht op 7 weken verlof gedurende de eerste 2 jaar van het leven van een kind, of in het geval van adoptie, binnen 2 jaar na plaatsing van het kind. Voor beide soorten verlof hoeft de werkgever niet te betalen, hoewel sommige werkgevers mogelijk een aanvulling geven.

Zwangerschapsverlof

Een aanstaande moeder heeft momenteel recht op 26 aaneengesloten weken zwangerschapsverlof. De werknemer moet minstens 2 weken verlof opnemen vóór de verwachte datum van de bevalling, en minstens 4 weken na de geboorte van de baby. Daarnaast kan de werknemer direct na haar zwangerschapsverlof nog eens 16 aaneengesloten weken onbetaald verlof opnemen. Werknemers ontvangen geen salaris van de werkgever tijdens het zwangerschapsverlof, omdat ze gedurende de 26 weken zwangerschapsverlof recht hebben op een staatsuitkering voor zwangerschapsverlof.

Een werknemer moet de werkgever voorzien van informatie en bewijs van de zwangerschap.

Vaderschapsverlof

Vaders of partners in hetzelfde geslacht die vaderschapsverlof willen opnemen, hebben recht op 2 weken, die in één aaneengesloten blok moeten worden opgenomen, op elk moment binnen 26 weken na de geboorte van een kind of de plaatsing van een geadopteerd kind.

Bovendien hebben ouders recht op betaald verlof om de laatste 2 zwangerschapscursussen voor de geboorte bij te wonen. Dit is een eenmalig recht.

In beide gevallen is schriftelijk bewijs vereist en moeten opzegtermijnen in acht worden genomen.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof geeft ouders het recht om onbetaald verlof op te nemen van het werk om tijd door te brengen met de zorg voor hun kinderen. Beide ouders hebben een gelijk afzonderlijk recht op ouderschapsverlof. Een ouder kan tot 26 weken (op basis van voltijds werk) ouderschapsverlof opnemen voor elk in aanmerking komend kind vóór hun 12e verjaardag (16e verjaardag voor een kind met een handicap). Als een werknemer meer dan één kind heeft, is het ouderschapsverlof beperkt tot 18 weken in een periode van 12 maanden. Dit kan langer zijn als de werkgever akkoord gaat. Ouders van tweelingen of drielingen kunnen meer dan 18 weken ouderschapsverlof opnemen in een jaar.

Afhankelijk van het aantal dienstjaren bij de werkgever kan de hoeveelheid ouderschapsverlof naar rato worden verdeeld.

Uw gids

Ons team

Neem contact op met onze experts in Ierland, die altijd graag uw vragen beantwoorden over de Ierse arbeidsregelgeving.

HR-consultants Ierland

Arbeidsrecht in ierland - parakar
Rebecca Clifford
HR Operations
Arbeidsrecht in ierland - parakar
Daniela Romano
HR Operations
Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254