Fraud Blocker Arbeidsrecht in Frankrijk - Parakar
UW LOKALE ARBEIDSGIDS

Arbeidsrecht in Frankrijk

In vergelijking met veel andere landen biedt de Franse arbeidswetgeving werknemers vaak een hogere sociale, inkomens- en arbeidsbescherming, waardoor het financiële en operationele risico voor het bedrijf en de werkgever groter is dan in het thuisland van de klant gebruikelijk is.

Wilt u meer weten over arbeidsrecht voordat u uw bedrijf uitbreidt naar Frankrijk? Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste arbeidswetten en -regels die van invloed zijn op de arbeidsomstandigheden en de sociale zekerheid.

We hebben alle informatie over arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid, contracten, proeftijd/meldingsperioden en beëindiging van dienstverbanden in één bestand voor u samengebracht. Vraag het Franse overzicht via het onderstaande formulier aan, dan sturen we het u toe.

Portage

Als ‘Employer of Record’ is Parakar France SAS verplicht zich te houden aan de regels van de nationale collectieve arbeidsovereenkomst voor ‘portage salarial’ (de ‘CAO’), zoals uitgebreid.

Daarom ligt op deze pagina de nadruk op de arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de CAO van portage salarial.

Frankrijk

Arbeidsvoorwaarden

Icon

Minimumloon

Frankrijk heeft een door de overheid voorgeschreven minimumloon (genaamd SMIC) en geen enkele werknemer in Frankrijk kan minder worden betaald dan dit verplichte minimumloon. Werkgevers in Frankrijk die het minimumloon niet betalen, kunnen worden gestraft door de Franse overheid.

Met ingang van 1 januari 2024 bedraagt het nieuwe nationale minimumloon EUR 11,65 per uur, of EUR 1.759,15 per maand voor een fulltime werknemer die 35 uur per week werkt.

Icon

Betaald jaarlijks verlof

Alle werknemers hebben recht op betaald verlof zodra ze minstens één maand hebben gewerkt tijdens de referentieperiode (die loopt van 1 juni van het voorgaande jaar tot 31 mei van het huidige jaar). Werknemers hebben dan recht op tweeënhalf dag werken verlof voor elke gewerkte maand, dus vijf weken betaald verlof per jaar gewerkt of 30 werkdagen. Dit wordt naar verhouding berekend voor werknemers die minder dan 12 maanden hebben gewerkt gedurende het jaar.

Icon

Ziekteverlof

In Frankrijk zijn bedrijven niet verplicht om werknemers te betalen die ziekteverlof nemen gedurende de eerste drie dagen van afwezigheid. De eerste 3 kalenderdagen worden nooit door de sociale zekerheid betaald, het is het verlies van de werknemer. Deze onbetaalde wachttijd van 3 dagen wordt “carence” genoemd.

Bij ziekte moet een werknemer de werkgever binnen 2 werkdagen (48 uur) op de hoogte stellen. Om enige vergoeding te krijgen, hebben werknemers vanaf dag één een doktersverklaring nodig. Als de afwezigheid niet wordt gerechtvaardigd met een doktersverklaring, wordt de afwezigheid onbetaald op de loonstrook vermeld en beschouwd als ongerechtvaardigde, ongeoorloofde afwezigheid. Ziektegeld is onderworpen aan bepaalde voorwaarden.

Icon

Werkuren & rusttijden

In Frankrijk is de wettelijke werkweek 35 uur bij alle type soorten bedrijven. De werkdag mag niet langer zijn dan 10 uur. Bovendien mogen werknemers niet meer dan 6 uur achtereen werken zonder pauze (minimaal 20 minuten). De maximale werkdag kan worden verlengd tot 12 uur onder een collectieve overeenkomst. In principe mag er niet meer dan 48 uur per week worden gewerkt, 44 uur per week gemiddeld over een periode van 12 opeenvolgende weken (tot een maximum van 46 uur, onder voorwaarden).

Alle werknemers moeten een dagelijkse rustperiode hebben van 11 aaneengesloten uren. De minimale wekelijkse rustperiode is 35 aaneengesloten uren (11 uur plus een aaneengesloten rustperiode van 24 uur per week). Zondagen worden over het algemeen beschouwd als rustdagen.

 

Sociale zekerheid

De Franse sociale zekerheid, die de Fransen “la Sécu” noemen, is onderverdeeld in verschillende categorieën, die “regimes” worden genoemd. De werknemers van Parakar vallen voornamelijk onder het “Régime général” (Algemeen Sociale Zekerheidssysteem), waar de meeste werknemers onder vallen. Het socialezekerheidsstelsel is onderverdeeld in takken:

 • De tak gezondheid, moederschap, vaderschap, invaliditeit en overlijden;
 • De arbeidsongevallen- en beroepsziektetak, die apart worden beheerd door de Nationale Ziektekostenverzekering (Caisse Nationale d’Assurance Maladie);
 • De ouderdomstak, beheerd door de Nationale Kas voor Ouderdomsverzekering (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse/CNAV);
 • De tak gezinsbijslagen, beheerd door de Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF);
 • De tak bijdragen en invorderingen, beheerd door het Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (Frans Centraal Agentschap voor Sociale Zekerheid/ACOSS).

Gezondheids-

verzekering

Het sociale zekerheidssysteem dekt minstens 70% van de behandelingskosten (mogelijkheid om een particuliere verzekering af te sluiten voor extra dekking “mutuelle”). Om in aanmerking te komen voor uitkeringen, moet de werknemer een bepaald bedrag aan premies hebben betaald of een specifiek aantal uren hebben gewerkt. Dus, de werknemer moet minstens 3 maanden hebben gewerkt.

Om in aanmerking te komen voor gezondheidsvoordelen, moet de werknemer de afgelopen zes maanden 600 uur hebben gewerkt, de afgelopen kwartaal 200 uur of de afgelopen maand 120 uur. Er is geen minimumkwalificatieperiode tijdens de eerste drie maanden na inschrijving.

Pensioen

Het Franse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers:

 • Staatspensioen
 • Verplicht aanvullend pensioen
 • Vrijwillig particulier pensioen

Een Frans pensioen is doorgaans beschikbaar voor buitenlanders die een vast aantal jaren in Frankrijk wonen en werken (moeten minstens 10 jaar hebben gewerkt) en aan andere voorwaarden voldoen. Terwijl het maximale pensioenbedrag alleen kan worden geclaimd na een werkperiode van 40–43 jaar in Frankrijk. Verdieners kunnen echter ook bijdragen aan een aanvullend pensioen en/of particulier pensioenplan voor meer pensioenzekerheid. De wettelijke pensioenleeftijd in Frankrijk is 62 (of 60 als men geboren is vóór 1 juli 1951).

Arbeidsongeval & invaliditeit

De arbeidsongevallenverzekering dekt alle medische en revalidatiekosten die gepaard gaan met arbeidsongevallen (accident de travail) en voorziet in een pensioen voor de werknemer of diens afhankelijkheid in geval van letsel of overlijden. Tijdens de eerste 28 dagen van arbeidsongeschiktheid wordt een uitkering van 60 procent van het inkomen betaald (tot een maximumbedrag) en daarna 80 procent van het inkomen.

Zwangerschapsverlof

Om in aanmerking te komen voor zwangerschapsuitkering moet u gedurende ten minste tien maanden verzekerd zijn geweest voordat uw zwangerschap begon. Werknemers die niet automatisch gedekt zijn door zwangerschapsverzekering kunnen vrijwillig bijdragen. De moeder is verplicht om minstens acht weken verlof op te nemen, en ze heeft recht op 16 weken (in principe zes weken vóór de bevalling en tien weken daarna) en, vanaf het derde kind, op 26 weken. In geval van meerlinggeboorten kan de moeder recht hebben op maximaal 46 weken.

Vaderschapsverlof

Vaderschapsverlof wordt toegekend ongeacht de anciënniteit en het type arbeidsovereenkomst. Sinds 1 juli 2021 duurt het vaderschapsverlof 25 kalenderdagen en is als volgt verdeeld:

 • 3 wettelijke werkdagen voor bevallingsverlof die direct na de geboorte van het kind moeten worden opgenomen.
 • Vervolgens 4 opeenvolgende kalenderdagen na de 3 dagen van de bevalling. Ze moeten direct daarna worden opgenomen.
 • De overige 21 kalenderdagen kunnen in één keer worden opgenomen of worden verdeeld in 2 perioden van minimaal 5 dagen.

Het verlof moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind beginnen (met name om in aanmerking te komen voor compensatie van de Franse sociale zekerheid, genaamd CPAM), maar het kan na deze periode eindigen.

Gezinsuitkering

Werknemers hebben recht op een gezinsuitkering (“allocation familiale”) in Frankrijk als ze met hun gezin in Frankrijk wonen en momenteel continue verantwoordelijkheid hebben voor ten minste één kind. De volgende soorten gezinsuitkeringen zijn voorzien volgens de Franse wetgeving:

 • Welkomsttoelage voor zuigelingen;
 • Gezinsbijslag zelf (kinderbijslag) + supplement;
 • Toelages voor huisvesting/speciaal onderwijs/onderhoud/nieuw schooljaar;
 • Dagelijkse vergoeding voor ouderlijke aanwezigheid.

Gezinsbijslagverhogingen kunnen worden toegekend op basis van de leeftijd van het kind.

Uw gids

Ons team

Neem contact op met onze experts in Frankrijk, die altijd graag uw vragen beantwoorden over de Franse arbeidsregelgeving.

HR-consultants Frankrijk

Laurent parakar
Laurent Togbe
HR operations
Kamélia Amrouche
HR Operations
Arbeidsrecht in frankrijk - parakar
Mélanie Berville
HR Operations
Arbeidsrecht in frankrijk - parakar
Loralou Le Bastard
HR Operations
Arbeidsrecht in frankrijk - parakar
Victoire Desurmont
HR Operations
Arbeidsrecht in frankrijk - parakar
Awa Dieye
HR Operations
Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254