Fraud Blocker Arbeidsrecht in Duitsland - Parakar
UW LOKALE ARBEIDSGIDS

Arbeidsrecht in Duitsland

Duitsland is een baken op het gebied van het welzijn en de bescherming van werknemers en geeft het goede voorbeeld met zijn robuuste arbeidswetgeving. In tegenstelling tot veel andere landen geven de Duitse arbeidswetten prioriteit aan sociale, inkomens- en arbeidsbescherming en leggen ze veel nadruk op het waarborgen van de rechten van werknemers.

Deze toewijding aan eerlijkheid en zekerheid kan betekenen dat bedrijven en werkgevers een grotere financiële en operationele verantwoordelijkheid op zich nemen dan in hun eigen land gebruikelijk is. Door deze beschermende maatregelen te omarmen, dragen bedrijven in Duitsland bij aan een werkomgeving die het welzijn en de rechten van werknemers waardeert en een positieve en inclusieve sfeer voor iedereen bevordert.

Wilt u meer weten over het Duitse arbeidsrecht voordat u uw bedrijf uitbreidt naar Duitsland? Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste arbeidswetten en -regels die van invloed zijn op de arbeidsomstandigheden en de sociale zekerheid. Vraag het Duitse overzicht aan, dan sturen we het u toe.

Duitsland

Arbeidsvoorwaarden

Icon

Minimumloon

Vanaf 2024 zal het minimumuurloon in Duitsland EUR 12,42 bedragen. Bovendien mogen werknemers met een werkvergunning (EU-Blauwe Kaart voor reguliere beroepen) alleen werken op basis van een uitzendcontract als ze een minimumsalaris hebben van EUR 45.300,00 bruto per jaar in 2024.

Icon

Ziekteverlof

In het Duitse systeem moet de werkgever het salaris blijven betalen als een werknemer ziek is en niet kan werken. De werknemer moet de werkgever voorzien van de bijbehorende ziektebriefjes van een arts. Na de 6e week van afwezigheid gedurende een periode van 6 maanden vanwege exact dezelfde ziekte, is de werkgever niet langer verplicht het salaris te betalen. In dat geval ontvangt de werknemer financiële steun van de ziektekostenverzekering.

Icon

Betaald jaarlijks verlof

Een werknemer heeft recht op minimaal 4 weken jaarlijks verlof, wat overeenkomt met 20 dagen voor een voltijdse werknemer met een 5-daagse werkweek. De meeste werknemers in Duitsland krijgen echter 28 – 32 dagen verlof.

Het is ook belangrijk op te merken dat ongebruikt verlof vervalt op 31 december. Als de werknemer vanwege bedrijf gerelateerde redenen geen jaarlijks verlof kan opnemen, kan deze deadline worden uitgesteld tot 31 maart van het volgende jaar. Verlengde deadlines gelden voor werknemers op langdurig ziekteverlof en ouderschapsverlof.

Ook wanneer de arbeidsrelatie eindigt en het resterende verlof niet kan worden opgenomen, moet het ongebruikte verlof worden uitbetaald.

Icon

Werkuren & rusttijden

Een voltijdse werknemer die geen leidinggevende functie heeft, kan 8 uur per dag werken op 6 dagen per week. Met overwerk kunnen de dagelijkse uren worden verlengd tot een maximum van 10. Gedurende een periode van 6 maanden moeten de gemiddelde dagelijkse arbeidsuren echter 8 uur bedragen.

Werknemers moeten minimaal 11 uur rust krijgen tussen twee werkdagen. Bij werken van meer dan 6 uur maar minder dan 9 uur moet de werknemer minimaal een pauze van 30 minuten nemen, of 45 minuten bij werken van meer dan 9 uur. Deze pauzes kunnen worden verdeeld in meerdere pauzes van 15 minuten.

Sociale zekerheid

Belangrijkste onderdelen

  • Ziektekostenverzekering (medische zorg)
  • (Openbare) pensioenverzekering
  • Werkloosheidsuitkering
  • Uitkering voor verpleging

Sociale zekerheid

Extra componenten

  • Ziekteverzekering
  • Verzekering moederschapsverlof
  • Ongevallenverzekering werkgever
  • Insolventieverzekering

Ziektekostenverzekering

Ziektekostenverzekering is verplicht in Duitsland. De keuze tussen wettelijke publieke of particuliere ziektekostenverzekering hangt in de eerste plaats af van het salaris en in de tweede plaats van de persoonlijke voorkeur van de werknemer. Zowel publieke als particuliere aanbieders zijn zeer uitgebreid en dekken alle noodzakelijke medische behandelingen. Particuliere aanbieders bieden over het algemeen betere aanvullende diensten (bijvoorbeeld een privékamer in ziekenhuizen). Desondanks blijven veel Duitsers publiek verzekerd, zelfs wanneer ze zich de particuliere verzekering kunnen veroorloven.

Pensioen

Werknemers die in Duitsland werken, worden automatisch ingeschreven voor de wettelijke pensioenverzekering zodra ze beginnen te werken. De voordelen omvatten niet alleen het pensioen zelf, maar ook overlevings- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Op verzoek van de werknemer moet de werkgever een aanvullende pensioenregeling aanbieden in de vorm van uitgestelde compensatie. Tenzij voorzien in van toepassing zijnde CAO’s, is de werkgever niet verplicht om andere aanvullende pensioenregelingen aan te bieden. Het opzetten van aanvullende pensioenregelingen door de werkgever is echter gebruikelijk in de praktijk en het hangt af van de structuur van het schema of het pensioenbedrag gekoppeld is aan het salaris van de werknemer of aan de bijdragen en het beleggingsrendement.

Werkloosheidsverzekering

Na minimaal 12 maanden in Duitsland te hebben gewerkt, heeft de werknemer recht op een werkloosheidsuitkering ter hoogte van 60-70% van het vorige gemiddelde inkomen van de Federale Arbeidsbureau gedurende 6 maanden. De duur van de uitkeringen kan langer zijn, afhankelijk van de diensttijd.

Uitkering voor verpleging

Deze verzekering zal financiële compensatie bieden of de kosten van professionele verpleegdiensten subsidiëren, afhankelijk van de mate van zorgafhankelijkheid.

Zwangerschapsverlof

Zwangere vrouwen mogen niet werken in de laatste 6 weken van hun zwangerschap en ten minste gedurende 8 weken na de bevalling. Deze periodes kunnen langer zijn bij meervoudige of vroegtijdige bevallingen. Ook mogen zwangere vrouwen op sommige werkplekken niet werken om het ongeboren kind te beschermen. Gedurende deze periodes blijft de werknemer haar volledige nettoloon ontvangen, dat gedeeltelijk wordt betaald door de werkgever en de zorgverzekering.

Bovendien hebben ouders recht op ouderschapsverlof voor maximaal 36 maanden. Gedurende de eerste 12 maanden van het ouderschapsverlof ontvangt de werknemer ook financiële steun van de overheid.

Ongevallenverzekering

De wettelijke ‘’Ongevallenverzekering op het Werk’’ dekt alle kosten voor medische behandelingen bij ongevallen op weg van en naar het werk en tijdens het werk. Ook betaalt de verzekering een vergoeding aan de verzekerde of zijn/haar nabestaanden in geval van werk gerelateerde kort- of langdurige arbeidsongeschiktheid of overlijden. De premie wordt bepaald volgens de respectievelijke risicoklassen. Hoe waarschijnlijker een arbeidsongeval in een specifieke industrie, hoe hoger de premie.

Uw gids

Ons team

Neem contact op met onze experts in Duitsland, die altijd graag uw vragen beantwoorden over de Duitse arbeidsregelgeving.

HR-consultants Duitsland

Arbeidsrecht in duitsland - parakar
Marvin Hilgers
HR Operations
Simone Müller
Payroll Operation Specialist
Arbeidsrecht in duitsland - parakar
Olivia Miera
HR Operations
Arbeidsrecht in duitsland - parakar
Liane Kirsch
HR Operations
Arbeidsrecht in duitsland - parakar
Amanda Mohamed
HR Operations
Arbeidsrecht in duitsland - parakar
Hend Omar
HR Operations
Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254