Fraud Blocker Arbeidsrecht in België - Parakar
UW LOKALE ARBEIDSGIDS

Arbeidsrecht in België

De Belgische arbeidswetgeving kan uiterst complex zijn. De arbeidswetgeving in België kan een betere sociale, inkomens- en arbeidsbescherming bieden dan in andere landen gebruikelijk is, wat grotere financiële en operationele risico’s met zich meebrengt.

Wilt u meer weten over arbeidsrecht voordat u uw bedrijf uitbreidt naar België? Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste arbeidswetten en -regels die van invloed zijn op de arbeidsomstandigheden en de sociale zekerheid.

Wilt u een volledig overzicht? We hebben alle informatie over arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid, contracten, proef-/opzegtermijnen en opzeggingen voor je samengebracht in één bestand. Vraag het Belgische overzicht aan via het onderstaande formulier en we sturen het direct naar u toe.

 

Paritair Comité nr. 200

In België heeft de activiteitssector waartoe een bedrijf behoort een belangrijke impact op de arbeidsreglementering die het moet naleven. Er bestaan heel wat sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten die alle werkgevers in die sector moeten naleven. Parakar valt onder het toepassingsgebied van het ‘Paritair Comité nr. 200 voor de bedienden’. Dit is de standaardsector voor bedienden in een sector waar geen specifiek paritair comité voor bedienden bestaat.

Op deze pagina zal de focus liggen op de dwingende bepalingen voorzien in het “Paritair Comité nr. 200” en, indien van toepassing, andere Belgische arbeidswetten.

België

Arbeidsvoorwaarden

Icon

Loon & extra betalingen

Vanaf 1 juli 2023 bedraagt het bruto minimumloon EUR 1.995,00 per maand. Op 1 april 2024 zal het minimumloon worden verhoogd met EUR 35,7 bruto per maand.

Het enige wettelijke voordeel dat in België bestaat, is het standaardsalaris. De ”JC Nº 200″ voorziet in een premie voor de 13e maand, die in december wordt uitbetaald, en automatische salarisindexering in januari (aanpassing aan de kosten van levensonderhoud). Daarnaast zal een jaarlijkse premie van EUR 277,22 en eco-cheques ter waarde van EUR 270 beide worden uitbetaald in juni.

Icon

Ziekteverlof

In geval van ziekte of ongeval heeft de werknemer gedurende de eerste 30 dagen van afwezigheid recht op een wettelijke ziekte-uitkering, die door de werkgever wordt betaald. Na deze initiële periode ontvangt de werknemer ziekte-uitkeringen, betaald door de sociale zekerheid. De werkgever kan de taak van het vaststellen van de ziekte overdragen aan een onafhankelijke medisch deskundige, de zogenaamde controlearts.

Icon

Betaald jaarlijks verlof

Voor bedienden is het recht op vakantie gebaseerd op het aantal maanden dat in het voorgaande jaar is gewerkt. Sommige afwezigheden en verloven worden gelijkgesteld aan “gewerkte” periodes. In de praktijk hebben werknemers recht op 2 vakantiedagen per volledige gewerkte maand in het voorgaande jaar.

Dat betekent 20 vakantiedagen (bij een 5-daagse werkweek) voor een volledig dienstjaar, oftewel een maximum van 4 volledige weken betaald verlof in het schema van een fulltime werkende werknemer; 24 dagen voor een 6-daagse werkweek. Tijdens hun jaarlijkse vakantie ontvangen de bedienden een “dubbel vakantiegeld” bovenop hun normale salaris. De werkgever betaalt zowel het normale salaris als de vakantietoeslag.

Icon

Werkuren en rusttijden

De regelgeving omtrent werktijden is uiterst complex in België. De regels met betrekking tot de maximale arbeidstijd en verplichte rust zijn niet van toepassing op werknemers met een vertrouwenspositie of een leidinggevende functie waarin zij gemachtigd zijn om het bedrijf te vertegenwoordigen. Ook zijn vertegenwoordigers uitgesloten van deze wetgeving

Zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof in België bestaat uit 15 weken (max. 6 weken prenataal verlof en min. 9 weken verplicht postnataal verlof) voor een enkelvoudige zwangerschap en 17 weken (max. 8 weken prenataal verlof en min. 9 weken verplicht postnataal verlof) voor een meerling. Het volledige zwangerschapsverlof wordt betaald door de sociale zekerheid.

Vaderschapsverlof (geboorteverlof)

Momenteel bedraagt het geboorteverlof 20 dagen. Voor de eerste drie dagen heeft de ouder recht op zijn normale salaris, voor de volgende dagen ontvangt hij een uitkering van de sociale zekerheid.

Circumstantieel verlof

Werknemers hebben recht op betaald verlof voor:

  • Familieredenen (bijv. huwelijk van de werknemer of een van de familieleden, geboorte van een kind, overlijden van een familielid, adoptie, …);
  • Het vervullen van burgerlijke verplichtingen of taken (bijv. deelname aan het verkiezingsproces);
  • Rechtbankbezoek

De wet bepaalt de reden evenals de toegestane duur voor elke afwezigheid.

Loopbaanonderbrekingen

Het systeem van loopbaanonderbreking stelt werknemers in staat om gedurende een bepaalde periode volledig vrij te nemen of hun werkuren te verminderen, terwijl ze in bepaalde omstandigheden een maandelijkse toelage ontvangen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Tijdens de loopbaanonderbreking is de werknemer beschermd tegen ontslag en behoudt hij het grootste deel van zijn sociale rechten (pensioen, medische zorg, …).

Alle werknemers werkzaam in de privésector komen in aanmerking voor loopbaanonderbreking, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen op het gebied van leeftijd, anciënniteit in het bedrijf of loopbaanlengte.

 

Uw gids

Ons team

Neem contact op met onze experts in België, die altijd graag uw vragen beantwoorden over de Belgische arbeidsregelgeving.

HR-consultants België

Arbeidsrecht in belgië - parakar
Joris Blommaert
HR Operations
Arbeidsrecht in belgië - parakar
Wietske Oomkens
HR Operations
Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254