Fraud Blocker Wetswijzigingen Ierland 2023 - Parakar

Wetswijzigingen Ierland voor 2023

Aan het begin van het jaar zijn verschillende wetten en regels in Ierland veranderd. Wij lichten belangrijke wetswijzigingen in de Ierse arbeidswetgeving toe. Als uw kennispartner in het land hebben wij het op een rijtje gezet.

Beantwoorde vragen in deze blog

  1. Minimumloon: Wat is het nieuwe minimumloon in Ierland vanaf 1 januari 2023, en hoe stemt dit overeen met de doelstellingen van de regering?
  2. Ziekteverlofwet: Welke veranderingen zijn er opgetreden in de ziekteverzuimwet in Ierland sinds 1 januari 2023, en hoe wordt het wettelijk ziektegeld de komende jaren geïmplementeerd?
    Implementering van de invoering van het wettelijk ziektegeld: Hoe implementeert de regering het wettelijk ziektegeld?
  3. Hoogte van het wettelijk ziektegeld: Wat is het wettelijk ziektegeld in Ierland en hoe wordt het berekend voor werknemers, met details over de daglimiet en mogelijke aanpassingen?
  4. Recht op wettelijk ziektegeld: Wie heeft recht op wettelijk ziekengeld onder de nieuwe regeling, en aan welke voorwaarden moeten werknemers voldoen, waaronder het verkrijgen van een medische verklaring en een minimale duur van het dienstverband?

Minimumloon

Vanaf 1 januari 2023 is het minimumloon in Ierland verhoogd naar EUR 11,20 per uur. Dit is een stijging van 2,2% ten opzichte van het voorgaande jaar. De verhoging van het minimumloon is in overeenstemming met de toewijding van de regering om de levensstandaard voor laagbetaalde werknemers te verhogen. De verhoging is ook bedoeld om de inflatie en de stijgende kosten van levensonderhoud te helpen bestrijden. Dit zal jaarlijks worden herzien.

Wetswijzigingen ierland 2023 - parakar

Ziektewet

Sinds 1 januari 2023 heeft u recht op 3 dagen ziektegeld per jaar. Dit wordt het wettelijke ziekengeld genoemd (dat betekent het wettelijke minimum). Ziektegeld wordt door uw werkgever betaald tegen 70% van uw normale loon met een maximum van €110 per dag.

Uitvoeringsfasen

De wettelijke ziektegeldregeling van de overheid zal over een periode van vier jaar gefaseerd worden ingevoerd om werkgevers, met name kleine bedrijven, te helpen vooruit te plannen en de extra kosten, die gemaximeerd zijn, te beheersen.

2023 – 3 dagen ziektegeld
2024 – 5 dagen ziektegeld
2025 – 7 dagen ziektegeld
2026 – 10 dagen ziektegeld

Wat is het tarief van het wettelijke ziektegeld?

Werkgevers zijn verplicht om ziekengeld te betalen tegen een tarief van 70% van het loon van een werknemer, met een daglimiet van €110. Deze daglimiet is berekend op basis van het gemiddelde weekloon van 2019 van €786,33, wat overeenkomt met een jaarsalaris van €40.889,16. Deze limiet kan in de toekomst worden aangepast om rekening te houden met inflatie en veranderingen in inkomen, zoals bepaald bij ministerieel besluit.

Wie heeft recht op wettelijke ziekte-uitkering?

Alle werknemers, inclusief werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of deeltijdwerknemers, hebben recht op de uitkeringen die in de Wettelijke Ziektebetalingsregeling beschreven staan, maar ze moeten een medische verklaring hebben om in aanmerking te komen voor wettelijk ziekengeld, en de werknemer moet minstens 13 weken voor zijn werkgever gewerkt hebben.

Zodra het recht op wettelijk ziekengeld van de werkgever eindigt, kunnen werknemers die meer verlof nodig hebben in aanmerking komen voor een ziekte-uitkering van het Department of Social Protection (Ministerie van Sociale Bescherming), mits zij PRSI-bijdragen betalen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u meer weten over werken in Ierland? Onze lokale HR-experts helpen u graag!

Our network

Your ideal
global partner

For our talent, being able to be globally mobile and to work for any employer from anywhere around the globe is key.

Image

Working remote in Poland, thanks!

Image

Thanks for helping me out in France!

You’re welcome, we’re Parakar

Kantoor Nederland +31 85 2010 004
Kantoor Duitsland +49 3222 109 47 14
Kantoor Ierland +353 15 137 854
Kantoor België +32 2 592 0540
Kantoor Frankrijk +33 18 48 89 879
Kantoor Spanje +34 932 201 410
Kantoor VK +44 2036 0862 58
Kantoor Italië +39 0282 944 661
Kantoor Portugal +351 305510191
Kantoor Polen +48 221031254